Udenrigspolitik

Holdning præget af falskhed

Reel u-landshjælp gives eksempelvis ved, at alle I-lande undlader at medvirke til nogen som helst form for hjerneflugt fra u-landene.

Reel u-landshjælp gives også ved, at i-landene lader u-landene selv få mange færdigvareproduktioner og det dertil hørende overskud til sig selv. Den bevilling over finansloven, som man traditionelt kalder ¿u-landshjælp¿, har kun meget lidt med ulandshjælp at gøre. Den er oftest kun en hjælp til kreative gavtyve - både danske og udenlandske - der forstår deres egen fordel derved, men når bistanden ophører, så falder virkningerne af hjælpen bort. Reelt er hjælpen til for på et tvivlsomt grundlag at skaffe os god samvittighed. Den flytter ikke noget i virkeligheden. Det politisk korrekte selskab fra Dansk Industri over V og K til R,S og SF går ind for massiv import af højtuddannede - og dermed hjerneflugt - fra u-landene. Dette selskab går også ind for massiv globalisering, der godt nok flytter arbejdspladser til u-landene, men ikke i den hensigt at give disse lande en ordentlig arbejdsløn eller overskudet fra produktionen. Overskuddet vil de nemlig selv beholde. Den officielle indstilling til u-landshjælp er præget af falskhed, og mange privates holdning til u-landshjælp forholder sig ikke til virkeligheden.