Børnepasning

Holdninger med forhindringer

Svært at handle mod sin overbevisning, gør nyt byrådsmedlem op

STØVRING:Det ikke er lutter lykkelig lagkage at slutte sig til kredsen af ædle folkevalgte. At være del af en demokratisk valgt forsamling, endda som repræsentant for et af mindretalle, fører næsten med automatik til kompromisser, der kan gå ganske på tværs af de holdninger, der førte en ind i det politiske liv. Det er i og for sig en gammel nyhed. Men at den også gælder i en kommune som Støvring i dag kan man forvise sig om ved at læse i Socialdemokraternes sommerudgave af "A-nyt". Her evaluerer en af partiets nyvalgte byrådsmedlemmer på det første halvandet års erfaringer, halvvejs gennem valgperioden. "Det har været utroligt spændende og lærerigt, så jeg kan kun sige, at det politiske arbejde har levet helt op til mine forventninger", skriver Klaus Anker Hansen således, men tilføjer: "Selv om der selvfølglig har været episoder, hvor man har været med til at træffe beslutninger, som man her bagefter bestemt ikke er stolt af". Han giver dermed offentligheden et interessant blik ind bag Støvring Byråds politiske kulisser, hvor man ellers gør meget ud af at fremstå meget enige udadtil i langt de fleste sager. Kun lejlighedsvis når uenighed videre end kollegerne på udvalgsmøderne. Klaus Anker Hansen giver et eksempel på en episode, som han ikke er stolt af: "Var jeg under valgkampen blevet mødt med følgende forudsigelse: "Er du klar over, at du inden for de næste tre måneder vil være med til at beskære og forringe serviceniveauet inden for daginstitutionsområdet kraftigt, og fritidshjemmene i Støvring vil blive nedlagt"? Mit svar ville have været: "Aldrig i livet", skriver han. Som bekendt gik det modsat med både daginstitutioner og fritidshjem. Og som næstformand i Børne- Kulturudvalget, der styrer områderne, må Klaus Anker Hansen ellers anses for at være et af de mest indflydelserige medlemmer. Han kan da heller ikke skjule en vis skuffelse over den måde, som hans eget parti behandlede sagen på, selv om han lægger hovedansvaret for beskæringerne på Venstres flertalsgruppe. Klaus Anker Hansen oplevede at beslutningen om at spare to millioner kroner på området var taget på forhånd, da han fik udvalgets dagsorden med posten og at partifællerne bare tog det på sig som en administrativ opgave. "Det som jeg dengang savnede, og som skuffede mig ved denne sag var, at vi - efter min mening - ikke i vor egen socialdemokratiske gruppe reelt diskuterede dette oplæg", skriver han. "Er det overhovedet nødvendigt at forringe servicen på dette område? Jeg husker sagsgangen som et pålæg, ikke som et forslag til besparelser. Det virkede unægteligt, som om nogen højere oppe i systemet allerede havde truffet beslutning om fordelingen", vurderer han videre. Da der skulle stemmes om at nedlægge fritidshjemmene, følte han sig klogere. Det endte med, at Jørgen Myrup, formanden for Voksen- Ældreudvalget - og han selv, stemte imod resten af gruppen og flertallet i salen. Det gavnede ikke noget, men markeringen af holdningen gør stadig godt den dag i dag, hvor fritidshjemmene er forsvundet fra byens pædagogiske landkort.