Hollænder havde 29 kilo hash i bilen

Smugleri afsløret ved et tilfælde

FREDERIKSHAVN:Frederikshavn Politi gjorde et kup, da det i begyndelsen af marts pågreb den 40-årige hollandske narkokurer Peter Rabe. Anholdelsen skete på Hotel Jutlandia på grundlag af et tip. Hollænderen lignede i først omgang ikke nogen stor narkofisk, for han opbevarede kun beskedne 200 gram hash på sit hotelværelse. Men han havde også 41.000 norske kroner på sig og et tjek i registrene viste, at han var idømt fem års fængsel i Norge for indsmugling af 48,8 kilo hash. 17. februar kunne han have været færdig med afsoningen, som foregik i Holland. Men i november var han udeblevet efter udgang fra fængslet. Politiet fandt ud af, at han havde parkeret en lejet bil i gården ved hotellet. En ransagning af den bragte yderligere 29 kilo hash for dagen. Herefter erkendte Peter Rabe at han fungerede som narkokurer. Han oplyste, at han havde fragtet hashen fra Holland til Danmark. Det er ikke fastlagt, hvor hashen skulle ende. Han skulle blot overdrage den til en person fra København. Overdragelsen skulle ske ved, at han afleverede nøglen til udlejningsbilen på et på forhånd aftalt sted. Retten i Frederikshavn idømte Peter Rabe et år og ni måneders fængsel efter den hårde narkoparagraf 191 i straffeloven.