Holmboer isoleres på deres ø

Færre afgange med øfærge

FREDERIKSHAVN:Protesterne mod den planlagte barbering af sejladsen mellem Frederikshavn og Hirsholm har gjort et vist indtryk i Skov- og Naturstyrelsen. Styrelsen er i gang med at indhente tilbud på færgesejlladsen til øen. Styrelsen lægger op til besparelser, men har bedt om priser på sejlads efter to alternative sejlplaner. Den ene er en discountmodel med kun en ugentlig dobbelttur i ni af årets måneder, ialt 75 dobbelture. Den alternative sejlplan lyder på 115 dobbelture om året med mindst to ugentlige afgange året rundt. Dertil kommer ved begge alternativer 20 ekstrature til betjening af Frederikshavn Sogns menighedsråd og Skov- og Naturstyrelsens personale. Endelig ønsker Skov- og Naturstyrelsen en pris på et antal ekstrature fra Hirsholm til fastlandet, så fastboende og beboerne i fritidshusene og kunstnerboligerne kan rejse ud og komme hjem til øen samme dag. Hidtil har Forsvarsministeriet stået for besejlingen af Hirsholm med tre ugentlige dobbeltture året rundt. Sejladsen giver med omkring 350 passagerer på årsbasis et dundrende underskud. Skov- og Naturstyrelsen overtager Hirsholmene fra Forsvarsministeriet ved årskiftet og dermed også ansvaret for besejlingen. Styrelsen ønskede at begrænse underskuddet på færgedriften og lagde allerede i sommer op til færre afgange. Det fik både foreningen Holmboerne, der fortrinsvis består af lejere af øens huse, de fire-fem fastboende og Dansk Kunstnerråd op af stolene. Dansk Kunstnerråds interesse er at sikre medlemmerne og deres pårørende ordentlige muligheder for at komme frem og tilbage ved leje af kunstnerboliger på Hirsholm. Alle tre parter kunne pege på store ulemper ved at skære i sejlplanen. Men at der kommer forringelser synes med udbudet af færgefarten at stå fast. Spørgsmålet er hvor store forringelser. Kun i juli og august vil Skov- og Naturstyrelsen fastholde de tre nuværende ugentlige afgange til Hirsholm (lørdag, mandag og onsdag). Mandag og onsdag bliver der mulighed for, at endags turister kan opholde sig nogle timer på øen før retursejladsen. I juni skal der være to ugentlige sejladser (lørdage og onsdage). Resten af året skal der efter alternativ 1 kun sejles om onsdagen, efter alternativ 2 onsdag og lørdag. Skov- og Naturstyrelsen forbebeholder sig ret til at annullere udbudet, hvis der ikke indkommer tilbud på under 500.000 kr./år.

Forsiden