Holmegård som profilskole

Fodboldklassen kommer ikke til at svæve for sig selv som den eneste idrætsglade klasse på Holmegårdskolen.

Skolen har planer om at profilere sig på idræt og sundhed generelt set, så det kommer til at mærkes for alle børnene. - Vi vil definere os selv som en profilskole, en skole der har den særlige vinkel og interesse i et bestemt område, som i det her tilfælde er idræt og sundhed. Der sker en generel oprustning af idræt, hvor vi er i gang med at planlægge en stærk forbedring af vores udendørs anlæg, som skal være parat inden udesæsonen, fortæller skoleleder Søren Chr. Jensen. Det betyder bl.a., at løbebaner og springbaner vil blive renoveret. - Vi opgraderer de muligheder, lærerne har for at lave en mere målrettet undervisning ved at stille bedre faciliteter til rådighed, siger Søren Chr. Jensen. Fodboldklassen er dermed en del i en helhed, som også satser på sundhed i form af sund mad. Både ved at rette øget fokus på emnet i hjemkundskabsundervisningen og i skolens kantine, hvor man indleder en øget satsning under overskriften sund mad. - Det kommer alle børnene til gode, og det handler ikke bare om fodbold. Vi bruger f.eks. også badmintonhallen, Vendiahallen og Vandhuset, og vi vil motivere børnene til at være optagede af at bruge deres fysik og være i bevægelse, både indenfor skoletiden og i fritiden, siger Søren Chr. Jensen. Han tror på, at det er en god ting at beslutte sig for at være en profilskole -altså en skole, der har valgt et særligt fokus, der kendetegner den og skiller den ud fra andre. - Jeg tror, det har stor betydning indadtil i forhold til personalet og børnene, og jeg håber og tror også på, at forældrene synes, det er en rigtig idé, at børnene møder undervisning og samvær her på stedet, hvor der er en defineret opmærksomhed omkring sundhed, og hvor sundhed og idræt spiller en større rolle, end det tidligere har gjort, siger han. Hjørring Kommune generelt set satser også på sund mad på alle folkeskolerne med en fælles kostpolitik, der blev vedtaget sidste år.