Virksomhedsøkonomi

Holmsø Huset i betalingsstandsning

Byggefirmaets mange kreditorer har udsigt til milliontab

Kre­di­to­rer­ne kan se frem til mil­li­on­tab. Byg­ge­fir­ma­et Holms­ø Hu­set A/S i Fjer­rit­slev gik i går i be­ta­lings­stands­ning. Ar­kiv­fo­to: Carl Th. Poul­sen

Kre­di­to­rer­ne kan se frem til mil­li­on­tab. Byg­ge­fir­ma­et Holms­ø Hu­set A/S i Fjer­rit­slev gik i går i be­ta­lings­stands­ning. Ar­kiv­fo­to: Carl Th. Poul­sen

FJERRITSLEV:Der er udsigt til milliontab for kreditorerne i byggefirmaet Holmsø Huset A/S i Fjerritslev. I går gik koncernen i betalingsstandsning, efter at firmaet igennem længere tid har haft mere end svært ved at betale sine regninger. Koncernens ledelse havde forsøgt at ride den økonomiske storm af gennem en afdragsordning med de simple kreditorer, typisk underleverandører, men de flere hundrede kreditorer med et samlet tilgodehavende på mere end 50 millioner kroner opnåede kun at modtage første afdrag på en tiendedel af deres tilgodehavende. Udover Holmsø Huset er også selskabets søsterselskab Midtjysk Entreprenørselskab trådt i betalingsstandsning. - Det er med stor beklagelse, at den tidligere vedtagede plan for selskabets videreførelse desværre ikke kan realiseres, skriver Holmsø Husets økonomichef, Jan Kuipers, i en skriftlig henvendelse til NORDJYSKE medier. Belånte aktiver Henvendelsen tyder ikke på, at der er tiltro til en fremtid for firmaet. Ifølge økonomichefen vil der i ly af betalingsstandsningen blive arbejdet på at realisere selskabets aktiver med henblik på at skaffe midler til dækning af firmaets mange gældsposter. - Vi skal have gjort byggerierne færdige og solgt vore byggegrunde, oplyser han. Der er 11 byggeprojekter i gang, og der er lån og garantier i pengeinstitutter til at fuldføre dem, så ingen bygherre kommer i klemme, oplyser Jan Kuipers. Han håber at firmaet kan holde på de ansatte til byggerierne er fuldført, men erkender, at man kan komme i den situation, at boet må hyre fremmed arbejdskraft. Der var ved sidste lønudbetaling 155 ansatte i firmaet. Firmaets aktiver består primært af byggegrunde til en værdi af 130 mio. kr. samt de igangværende byggerier, men af et udkast til regnskab for det seneste regnskabsår fremgår det, at selskabets aktiver i væsentlig grad er belånt, idet den samlede gæld beløber sig til knap 670 millioner kroner. Udkastet til regnskabet viser samtidig, at Holmsø Huset på daværende tidspunkt havde en egenkapital på 53,6 millioner kroner samt en ansvarlig lånekapital på 13 millioner kroner. Trods sidstnævnte tal er det mere end tvivlsomt, at realiseringen af aktiverne efterlader penge til fuld dækning af de simple kreditorer. Jan Kuipers har tidligere til NORDJYSKE udtalt, at i tilfælde af en konkurs ville der intet blive til leverandørerne. Han ville ikke torsdag give en vurdering af, hvor meget, der bliver til kreditorerne. - Men der bliver under ingen omstændigheder 100 pct. dækning, fastslog han. Største kreditor er DLH Træ og Byg A/S, Taastrup, der efter første afdrag fortsat har omkring fem millioner kroner til gode. Af andre kreditorer med millionbeløb til gode kan nævnes HTH Roskilde, Gjøl VVS & Swartz Eftf., Gandrup Elementfabrik, O. J. Malerentreprise, Nørresundby, Tæppeland, Egå, Århus Kommunale Værker og Bygma, Århus Tømmerhandel. Om årsagen til koncernens økonomiske krise har Jan Kuipers tidligere udtalt, at man har været for optimistiske og hen over 2006 fik sat gang i for meget uden samtidig at få nok solgt. Af udkastet til regnskab for året, der sluttede 30. juni, fremgår det, at selskabet før skat havde et tab på knap 40 millioner kroner. Udover de økonomiske tab betyder betalingsstandsningen stor usikkerhed for firmaets kunder med mere eller mindre færdige byggerier. Som tilsynsførende med betalingsstandsningen har skifteretten udpeget advokaterne Niels Skovgaard Larsen fra Abel og Skovgaard Larsen, Århus, og Flemming Voldby fra Interlex i Århus.