Overenskomster

Holmsø vil kæmpe for sit gadelys

Beboerne mener, at kommunen ikke overholder overenskomst fra 1984

FJERRITSLEV:Samtlige beboere i Holmsø, på nær et par bortrejste, har skrevet under på et brev til Fjerritslev Kommune med en protest mod planen om at nedtage de fleste af gadelygterne langs Holmsøvej. I brevet skriver beboerne, at en eksisterende overenskomst fra 1984, da kommunen overtog drift og vedligehold af alt gadelys i kommunen fra 10 lokale transformatorforeninger, ikke er blevet overholdt. I overenskomsten står, at der skal være en forhandling mellem kommunen og beboerne, hvis vilkårene for gadebelysningen ændres, og den forhandling skulle være gennemført inden 1999, hvor kommunen vedtog en ny politik for gadelys på landet. Her blev det nemlig besluttet, at kun sammenhængende bebyggelse på landet i form af landsbyer med byskilt er berettiget til kommunal belysning. Spørgsmålet er meget aktuelt, da kabellægningen i Holmsø er tilendebragt, og der derfor efter den vedtagne politik ikke er brug for elmasterne med gadelys mere. Derfor vil ni master blive taget ned i maj, straks efter det kommunale vejsyn, mens fire lamper ved busholdepladsen bibeholdes, oplyser teknisk udvalgs formand, Jørgen Eriksen (V). Han forklarer, at der for et par uger siden var forhandlinger med beboerne om gadebelysningens fremtid. - Jeg selv og fungerende teknisk chef Peter Laursen mødtes med en fra transformatorforeningen og to fra gadelysforeningen. Vi tilbød at opsætte en sensor ved busstoppestedet, så det kun tændes, når der er brug for det, og så ellers at overdrage hele belysningen til borgerne, hvis man var interesseret i det. Men det er man så ikke, som Jørgen Eriksen konstaterer. Truer med retssag En af forkæmperne for gadelyset i Holmsø er ikke overraskende kommunalbestyrelsesmedlem Karl Aage Jespersen (UP), der flere gange i byrådssalen har talt med store bogstaver om kommunens linie i belysningen i landsbyerne. - Holmsø er en gammel landsby, og vi har brug for belysningen. Vi vil bare gerne stilles som Skræm, der fik gadelys for 200.000 kr. af kommunen, da man var færdig med at kabellægge, siger Karl Aage Jespersen. - Vi har ikke noget mod, at der er godt lys i Skræm, men der sker altså mere i Holmsø, tilføjer han. - Derfor var vi en større flok, der samledes i påsken for at diskutere, hvad vi skulle gøre. Det handler jo om, at kommunen ikke har overholdt en overenskomst, man selv har skrevet under på. Den blev slet ikke diskuteret, da den nye gadelyspolitik blev vedtaget, selv om der skulle have været forhandlet med 10 transformatorforeninger. Karl Aage Jespersen oplyser, at beboerne i Holmsø er parat til at trække kommunen i retten for brud på den indgåede overenskomst.