Lokalpolitik

Holmsøs lys tilbage til kommunen

FJERRITSLEV:Nu tilbyder Fjerritslev Kommune Holmsøs borgere at overtage drift og vedligeholdelse af gadelyset igen, efter at beboerne selv har stået for det siden 1. juli 2003. Udgifterne siden overtagelsen skal beboerne også have dækket, anbefaler teknisk udvalg over for byrådet. Dermed ligestilles Holmsø med tre andre områder på landet, hvor bebeboerne er blevet tilbudt at overtage gadelyset, men har takket nej. Det drejer sig om Kirkedal, Tanderup og Vust. Nu sker der i stedet det, at kommunen driver de fire områder videre, indtil en fælles politik for gadebelysning på landet vedtages i den nye storkommune fra 2007. - Men hvis en mast blæser om, bliver der ikke rejst en ny, understreger udvalgsformand Niels Jørgen Godiksen (V). Han Herreders Elforsyning har vurderet, at de berørte master har en restlevetid mellem 3 og 10 år.