Lokalpolitik

Hoppeborge forbud i Jerup

JERUP:Stengrillen i Jerup får ikke lov at opstille en hoppeborg på legeområdet ved restauranten igen. I en ny lokalplan, som skal lovliggøre legeområdet, skal der indføjes et egentligt forbud mod opsætning af hoppeborge, og forbudet skal også gælde i sommer, selv lokalplanen ikke er vedtaget endnu. Det har et flertal i plan- og miljøudvalget besluttet. Villy Møller (K) og Niels Ole Fredborg Nielsen (UP) var ikke enige med udvalgsflertallet og tog forbehold. Sagen er kommet op i udvalget, fordi kommunen har fået en skriftlig indsigelse fra en nabo, Agnethe Grønholt, der protesterer mod Stengrillens planer om at opsætte en stor hoppeborg til sommer. Hun peger på æstetiske og miljømæssige gener. Dels er hoppeborge ofte i stærke farver, og dels holdes de oppe af luftpumper, der kører konstant og som støjer. Forbudet mod hoppeborge forhindrer ikke, at der igen opsættes en hoppepude ved Stengrillen, sådan som der har været gennem flere år.