Lokalpolitik

Horisonten rundt

95 meter over havets overflade er man på Øksnebjerg mellem Sæby og Frederikshavn. Nærmest Frederikshavn omend kommunalt yderområde, og selv om kommunegrænser - og da slet ikke nu, da deres dage er talte - i sig selv ikke er specielt interessante, så er her altså en, som faktisk har fået en mindesten. Det fremgår ganske vist ikke direkte - men man aner et kvart århundredes stadige harme over, at det, der engang var et selvstændigt område, blev skåret igennem ved den seneste kommunalreform. Stenen med det storslåede højdepunkts navn indhugget tillige med højdeangivelsen, 95 m, har nemlig også en inskription på den anden side, og på den måde bliver den også et solidt monument over fortiden gode mænd og kvinder: Mindesten, står der, rejst på 25 års dagen for Understed-Karup sognes deling og sognerådets ophør 1. april 1970. Intet mindre - og altså skrevet og nærmest runefæstet så sent som i 1995. Men hvorom alting er, så er der en fantastisk udsigt fra Øksnebjerg. Med lilleputbyen Sæby til højre i bugten dybt nede og den nordlige bydel af Frederikshavn inden for Pikkerbakken til den anden side. Og lige ud mod sydøst Læsø, som mindst tegner sig som en mørk bremme i horisonten men som ofte ses så tydeligt i god sigtbarhed, at man sagtens kan følge Læsø-færgen på hele dens færd mellem Frederikshavn og Vesterø, og så både kystens træbevoksning, Vesterø Kirke og byens huse nemt kan skelnes. Og så er det også herfra, man kan se, når toget kører fra Skagen. Hvis man har en køreplan.... -trix