Pædofili

Hornbech maner til besindelse i forslag mod pædofili

KØBENHAVN:Kulturminister Brian Mikkelsen vil have skærpet lovgivningen om pædofile, så alle arbejdsgivere - private som offentlige - skal have besked, hvis en ansat sigtes af politiet for pædofili. I øjeblikket er det kun offentlige arbejdsgivere, der får besked om sigtelser for pædofili. Ventres retspolitiske ordfører, Birthe Rønn Hornbech, er bekymret for den retning, debatten om pædofili har taget. Hun tog ikke forbehold over for, at kulturministerens forslag bliver sendt i høring, da det blev diskuteret i Ventres folketingsgruppe, men forslaget huer hende ikke. - Den slags forslag har aldrig været min livret, men jeg vil ikke sætte mig imod det. Nu er forslaget sendt i høring, og så må vi afvente svarene. De er vigtige, siger Birthe Rønn Hornbech. - Den holdning, der er til pædofili i dag, kan jeg ikke ændre, men det er klart, at jeg er bekymret. Man skal vare sig for, at man ikke begynder at se enhver ung pædagog, der holder af børn, som pædofil. Min bekymring er mistænkeliggørelsen af enhver lovlydig borger, der søger et job sammen med børn og unge, siger Birthe Rønn Hornbech. Brian Mikkelsens andet forslag i kampen mod pædofile, det obligatoriske pædofiltjek af nye, frivillige foreningsledere, får efter et års forberedelse en hård medfart i høringssvar fra børne- og ungdomsforeningerne. Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) kritiserer forslaget for at være for uigennemskueligt og for at være en administrativ belastning for foreningerne. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde advarer ifølge Kristeligt Dagblad imod, at lovforslaget er for krævende over for foreninger, der bruger frivillige ledere i kort tid ad gangen f.eks. på sommerlejre. DGI mener til gengæld, at forslaget ikke er vidtgående nok, og ønsker det lovfæstet, at alle foreningsledere skal kontrolleres for pædofilidomme en gang om året. Det praktiserer DGI allerede. Brian Mikkelsen afviser kritikken, og siger, at et pædofiltjek kun tager de 30 sekunder, det tager at underskrive en blanket, som derefter sendes til Kriminalregistret. Han vil imødekomme noget af kritikken ved at indføre straf over for de foreninger, der ikke følger loven, som er planlagt til at træde i kraft 1. juli 2005. Formanden for BUPL (Forbundet for pædagoger og klubfolk), Birgit Elgaard, hilser forslaget om også at informere private arbejdsgivere om sigtelser for pædofili velkommen. - Mit udgangspunkt er, at man først og fremmest skal beskytte børnene. Så alle tiltag, der kan være med til at gøre et barns hverdag trykkere i den henseende, kan vi kun hilse velkommen, siger Birgit Elgaard. Hun er ikke nervøs for, at vigtige retspolitiske principper bliver sat over styr ved at skride til handling, før den sigtede er dømt. - Det er først og fremmest barnets trav, det kommer an på. Og jeg er sikker på, at man tager hensyn til den sigtede. Enhver ved jo, at indtil det er bevist, at man er skyldig, så er man uskyldig. Jeg synes, det er et o.k. tiltag, fordi det kan være med til at skabe tryghed både i daginstitutioner og i den almindelige verden, siger Birgit Elgaard. /ritzau/