Hornbech

Født 18. oktober 1943 1971-76: Politifuldmægtig i Roskilde 1976-81: Politifuldmægtig hos Rigspolitichefen og anklager ved Landsretten for Statsadvokaten for Fyn. 1981: Vicepolitimester hos Rigspolitichefen. 1984: Første gang i Folketinget Opstillet i Køge-kredsen i Roskilde Amt. Medlem af Folketingets udvalg for forretningsordenen, indfødsretsudvalget, kirkeudvalget (ordfører og formand), kulturudvalget, retsudvalget (ordfører og næstformand) og uvalget vedr. Det Etiske Råd. Kilder Kraks Blå Bog og www.folketinget.dk