EMNER

Horne-Asdal-Åbyen får eget "lokalblad"

DEBAT

I juni 2008 holdt Landsbyrådet for Horne-Asdal-Åbyen et borgermøde på Horne-Asdal skole. På dette møde kom der mange gode forslag til emner og aktiviteter, der kunne være af interesse for borgerne i lokalsamfundet. Heriblandt ønsket om bedre information omkring de forskellige foreningers aktiviteter m.v. Landsbyrådet gjorde i første omgang noget ved emnet ved at lave en "aktivitetskalender" - en A-4 folder med oplysning om aktiviteter de kommende to-tre måneder. Senere tog Landsbyrådet kontakt til de mange foreninger i området og til Menighedsrådet for at høre, om der var interesse for projektet. Herudover tog repræsentanter fra Landsbyrådet på besøg hos nogle af folkene bag Tornby-Vidstrups blad "VI-TO", for at få gode råd omkring opstarten af et blad. Der blev igen holdt møder med foreningsrepræsentanter, for at få de respektive bestyrelsers holdning til bladet. Det viste sig, at der var interesse fra såvel foreningslivet som fra Menighedsrådet til at få bladet op at stå, og vel at mærke til at bidrage med økonomien. Der blev indhentet tilbud fra trykkerier og taget kontakt til firmaer, banker for at undersøge, om der var opbakning til at tegne annoncer i bladet, hvilket er afgørende for, at økonomien kunne hænge sammen eller ej. Det lykkedes, og vi kan nu præsentere det første blad, som er både kirkeblad og lokalblad i ét. Bladet vil blive uddelt til beboerne i Horne-Asdal-Åbyen og opland via Nordjysk Distribution Vi håber, borgerne vil tage godt imod bladet og være med til at forme det fremover. Bladet - som foreløbig kun hedder "Lokalbladet Horne-Asdal-Åbyen" - udkommer 1. oktober og vil herefter udkomme seks gange årligt. Hen ad vejen vil der blive en internetudgave med samme indhold. Der er nedsat en redaktion med repræsentanter fra forskellige foreninger. Redaktionen tager imod indlæg, og vil redigere bladet fremover. Det har til første udgivelse ikke været noget problem at få stof nok fra de forskellige foreninger, og vi håber, det bliver et blad, der kommer for at blive.