Kunst

Horne kan snart se frem til en kunstig sø

Landsbyrådet vil anlægge en ca. 5000 kvadratmeter stor sø i et område nord for Horne Kirke

HORNE:Borgerne i Horne kan i forvejen snuppe en gåtur i den dejlige natur på den 2,2 km. lange sti i den vestlige del af byen, som blev indviet sidste år. Men nu kan befolkningen snart se frem til endnu et stort naturprojekt, som vil være med til at forskønne Horne. Landsbyrådet barsler nemlig med tanker om at etablere en stor kunstig sø på ca. 5000 kvadratmeter på et areal nord for Horne Kirke, hvor der også skal være plads til nye stier. Området er henholdsvis ejet af Horne Meninghedsråd og Anders Kronborg. Økonomiudvalget har anbefalet byrådet, at der bevilliges 18.000 kr. af Landsbyrådets midler til udarbejdelse af projektmateriale, og der søges også om støtte fra Leader+midlerne. Opgaven overdrages til det rådgivende ingeniørfirma Erasmus i Hirtshals og entreprenør Tonny K. Thomsen fra Horne. Der er givet landzonetilladelse til projektet, idet der hverken var indvendinger fra amtet eller naboerne, og sagen er heller ikke bragt for Naturklagenævnet. På grund af terrænforholdene i området vil søen blive opdelt i to vandflader af en lav dæmning. I første omgang er der kun tale om en projektfase, hvor eksperterne skal finde ud af, om den kunstige sø kan etableres, og først derefter tager man fat på det egentlige arbejde, så man forhåbentlig kan sikre borgerne i Horne en naturperle.