Hornugle jager midt i by

Hornungepar bruger Kongerslevs fodboldbaner og græsarealer som spisekammer

Stor Hornugle er atter blevet dansk ynglefugl. Herhjemme er der omkring 50 par. Uglen måler 60-75 cm. i højden og kan veje mellem tre-fire kg. Her gør hornuglen klar til jagt. Foto: Jan Skriver

Stor Hornugle er atter blevet dansk ynglefugl. Herhjemme er der omkring 50 par. Uglen måler 60-75 cm. i højden og kan veje mellem tre-fire kg. Her gør hornuglen klar til jagt. Foto: Jan Skriver

Et par af den største og kraftigste af alle ugler, Stor Hornugle, yngler tæt på Kongerslev. Nu skulle man tro, at parret anvender områderne i og ved Lille Vildmose som spisekammer, men det viser sig, at når de jager i skumringen, går turene som oftest til Kongerslev by, hvor de finder deres bytte på fodboldbanerne og græsarealerne ved det lokale idrætscenter. Som led i et forskningsprojekt har hornugle-hunnen fra Kongerslev fået påmonteret gps, der fortæller, hvor uglerne færdes, og nu tegner der sig altså et billede af uglernes natlige togter. Naturjournalist og -fotograf Jan Skiver, der bor i Lille Vildmose, har skrevet om projektet to steder; på Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) hjemmeside og i DOF's feltornitologiske blad "Fugle i felten". Her beskrives det, hvordan den store hornugle fra Kongerslev tænkes at bruge byens lyskilder til at forbedre oversigten over jagtbyttet.