Børnepasning

Hornum-forældre er bekymrede

BUDGET 2007: Åbent brev til sammenlægningsudvalget i Vesthimmerlands kommune. Vi som forældrebestyrelse er bekymret for den udvikling som er på vej, og dermed fremtiden for vores børn. Synes I som politikere, ikke det er bedre, at bevare serviceniveauet på børnepasningsområdet, frem for infrastrukturopbygningen. Midlerne dertil burde I søge hos jeres partifæller på Christiansborg. Sådan som I varsler nu, bliver det ikke sjovt, at være barn i vores børnehave. I ønsker, at skære ned på åbningstiden og øge belastningsgraden. Nedskæring i åbningstiden vil medføre en forældregeneration som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet fuldtids. Det vil for nogle forældre ikke være muligt at nå på arbejde, samt aflevere og hente børn inden for børnehavens kommende åbningstider. Skal de forældre så gå på nedsat tid? Belastningsgraden i Aars kommunes børnehaver er på nuværende tidspunkt 10,0 og foreslås reguleret til 10,4 barn pr fuldtids pædagog. Mens Løgstør kommune har en belastningsgrad på 10,6 som jo også skal reguleres til 10,4. Kan det være rigtigt at straffe nogle børnehaver, mens andre vil få en lempning. På det private arbejdsmarked går man ikke ned i ”løn” ved en omstrukturering. Pædagogerne er blevet pålagt, af regeringen, at lave læreplaner for det enkelte barn. Det har Aars Kommune støttet op om ved at indføre ”de mange intelligenser”. Vi synes det er gode tiltag, men da det kræver flere administrative opgaver, hvortil der ikke er tilført flere pædagogtimer, er timerne taget fra børnene. Vil I nu tage yderligere timer fra vores børn? Vi synes som forældrebestyrelse, at det også er vigtigt: - At barnet får den nødvendige omsorg og nærvær - At barnet bliver set og hørt på en anerkendende måde hver dag - At barnet kommer ud og udfolder sig frit hver dag. - At barnet har tid til leg. - At barnet har tid til fordybelse. - At barnet har en tryg og god hverdag, med genkendelige rutiner. - At barnet lærer at acceptere sine medmennesker og skabe sammenhold og fællesskab. Hvordan skal pædagogerne opfylde alle disse krav, fra forskellige instanser? Med færre pædagogtimer følger mindre tid til det enkelte barn. Der er større risiko for at det svage barn bliver ”tabt på gulvet”. Alle undersøgelser viser, og al sund fornuft siger, ”at det er bedre at forebygge end at helbrede”. Det kan svært at få et svagt barn på rette køl igen, senere i livet. Er det ikke bedre at profilere vores nye storkommune med gode vilkår for vores børn, frem for dyr og ubrugelig kunst.Vores børn er trods alt , den vigtigste ressource for Danmarks fremtid. (forkortet af redaktionen)