Hornum

Hornum høstede

HORNUM:Pengehøsten var stor ved "Land og By"-arrangementerne i Hornum. Ved afslutningsfesten for september markedet kunne de godt 100 frivillige hjælpere glæde sig over ikke blot et veloverstået septembermarked men også et overskud på næsten 200.000 kr. Det er i hvert fald, hvad kassereren Mogens Holms foreløbige resultatopgørelse peger i retning af. - Når alle regninger - inklusiv forbedringer på ca. 60.000 kr. - er betalt, tegner sig et overskud på 195.000 kr., siger Mogens Holm, der også kan fortælle, at omsætningen rundede den halve million kroner. - Det må siges at være et meget flot resultat, siger en glad og tilfreds kasserer, der har stor ros og tak til overs for den indsats, som bestyrelsen for Land og By i Hornum samt især de godt 100 frivillige hjælpere ydede. I overskuddet på de 195.000 kr. er indregnet resultatet fra de lokale pengeynglere og Hornum-dysten. Festen for de mange hjælpere blev holdt i Markedskroen, hvor det nye hold pengeynglere allerede var på banen med amerikansk lotteri og auktion over skænkede gevinster.