Medievirksomhed

Horribelt

Det pudsige - eller horrible - ved TV 2's overgang til betalingskanal fra januar 2012 er, at en betydelig del af sendefladen udgøres af nyhedsudsendelserne.

De er alle identiske med, hvad der sendes på TV 2 News - som også er en betalingskanal. Endda i den dyre ende. Det betyder, at den politiske beslutning om at gøre TV 2 til betalingskanal reelt medfører, at seerne giver en dobbeltbetaling af TV 2 Nyhederne. En logisk konsekvens må vel være en væsentlig nedsættelse af prisen for TV 2 News? Svar udbedes.