Hospice-arbejdet i Hjørring Kommune

Af Bjarne Hougaard Sognepræst i Hirtshals HOSPICE-PLANER: Der er grund til at ønske Frederikshavn tillykke med den rent politiske beslutning om at placere de seks nye hospicepladser i Frederikshavn kommune. Det gør jeg gerne og glæder mig over at der på den måde bliver skabt nye arbejdspladser i Frederikshavn. Samtidig vil jeg, som medlem af Kamillus-Hjørrings forretningsudvalg tillade mig at udtrykke en forundring over regionsrådets beslutning. Forundringen gælder ikke mindst beslutningen om at der etableres en ny selvejende institution, uafhængig af Kamillianergården i Aalborg, og dermed også uden klar forbindelse til den gruppe af frivillige, der igennem Kamillus Frederikshavn ifølge vedtægternes formålsparagraf arbejder for et hospice i Vendsyssel som en filial af Kamilliianergaarden. Regionsrådets beslutning betyder for mig at se, at Kamillus Frederikshavn får svært ved at støtte det nye Hospice uden at komme i konflikt med vedtægterne. En filial af Kamillianergaarden er noget helt andet end et samarbejde mellem to selvstændige, selvejende institutioner. Det betyder at for eksempel ansættelse og uddannelse af personale er selvejende institutioners suveræne ret mens det ved en etablering af en filial vil være Kamillianergaardens overordnede ansvar. Også når det gælder økonomi og normering, ville en filial af Kamillianergaarden være langt mere fleksibel end en selvstændig lille enhed. Alt dette har regionsrådet forhåbentlig taget med i sine overvejelser inden beslutningen blev taget! Kamillus-Hjørring har hele tiden har haft et klart udgangspunkt for vores arbejde. Det afgørende for os er ikke, at Hospice bliver placeret i Hjørring kommune, selvom det for os at se ville være den indlysende placering, når man ser på det kriterier, som regionsrådets forvaltning på forhånd har skitseret. For Kamillus-Hjørring har fokus hele tiden været at vi gennem det frivillige arbejde skal yde den bedst mulige støtte til døende og deres nærmeste pårørende! Derfor blev der allerede på første bestyrelsesmøde nedsat et frivillighedsudvalg, som skal tilrettelægge frivillighedsarbejdet og uddanne de frivillige. Langt de fleste døende vil, uanset hvor Hospice bliver placeret, tilbringe det meste af den sidste tid uden for Hospice. Derfor er der fortsat et stort behov for, at Kamillus-Hjørring intensiverer sit arbejde med at uddanne og dygtiggøre de frivillige, så de står godt rustede til at være hos døende. Med et Hospice placeret i Frederikshavn og Aalborg vil frivillighedsarbejdet i Hjørring i langt højere grad foregå i den døendes hjem, og det betyder ekstra store udfordringer, som vi må tage op. Derfor glæder vi os over vores tætte relationer til Kamillianergaarden, hvor der både er erfaring og faglig dygtighed, som i ikke kan undvære i vores arbejde. Samtidig er vi dybt taknemlige overfor de mange bidrag fra privatpersoner og fonde, som vi har modtaget igennem de seneste måneder. Disse og alle kommende bidrag vil blive brugt til arbejdet i Kamillus-Hjørring og til gavn for døende i Hjørring kommune og deres pårørende.