EMNER

Hospice er placeret rigtigt i Frederikshavn

POLITIK:Det er glædeligt at det kommende regionsråd har besluttet at placere det nye nordjyske hospice i Frederikshavn. Beslutningen blev taget fordi Frederikshavn havde et flot projekt og fordi placeringen i Frederikshavn tilgodeser hele Vendsyssel så alle fremover får den korteste afstand til et hospice. En saglig og redelig beslutning. Derfor er det beskæmmende at se hvordan Karl Bornhøft i NORDJYSKE 10-10-06 kalder placeringen i Frederikshavn for ”et nederlag for den gode sag” og at der er grund til ”mismod over, at et tilbud til døende bliver afhængig af beskæftigelsesfaktorer!” Karl Bornhøft har selvfølgelig lov til at være skuffet, men selv han må lære, at en rigtig demokratisk beslutning også kan ske uden hans medvirken. Hans nye job som formand for sundheds,- ældre og handicapudvalget i Hjørring kommune betyder jo ikke at Hjørring kvalificeres bedre til hospiceby. At han er næstformand for hospice Kamilianergården i Aalborg, hvor i øvrigt formanden er Erik Schou - der også bor i Hjørring, samtidig er formand for hospice Kamillus Hjørring, er jo heller ikke en kvalificerende begrundelse for at placere hospice i Hjørring! Derimod er regionsrådets beslutning lige efter bogen og følger de objektive kriterier fra forvaltningens indstilling. Her var præmisserne ”at de nye ekstra hospicepladser skal oprettes enten som filial/satellit af Kamilianergården, eller etableres som en selvejende institution, der indgår et forpligtende samarbejde med Kamilianergården!” På Frederikshavn Hospice ønsker man netop at pladserne skal indgå i et organisatorisk samarbejde med Kamilianergården. I første omgang er der tale om seks pladser, men jeg mener der straks fra starten skal arbejdes på at hospice udbygges til 12 pladser. Det vil yderligere hjælpe på efterspørgselen og gøre projektet økonomisk mere rentabelt.