Lokalpolitik

Hospice skal placeres i Frederikshavn

Lokal støtteforening går i aktion for den placering og for flere medlemmer.

FREDERIKSHAVN:Næst efter Aalborg er det borgere fra Frederikshavn, der flittigst benytter hospicet Kamillianergården i Aalborg, viser statistikken. Formanden for foreningen ”Kamillus Frederikshavn”, tidligere borgmester og folketingsmedlem Jens Chr. Larsen fremhæver, at netop det statistiske faktum er et stærkt argument for, at et hospice i Vendsyssel placeres i Frederikshavn. - Udgangspunktet fra amtet var, at Vendsyssels tre nye storkommuner, Brønderslev-Dronninglund, Hjørring og Frederikshavn skulle finde frem til en fælles placering, men det blev slået noget i stykker af Karl Bornhøfts udmelding om, at Vendsyssels hospice selvfølgelig skulle ligge i Hjørring, siger Jens Chr. Larsen. - Vi er derfor meget tilfredse med, at Ny Frederikshavn Kommune gik på banen og pegede på Frederikshavn, og på de gode muligheder, der er for at oprette et hospice i en boenhed på Gigtplejehjemmet eller i Kastanjegården, siger Jens Chr. Larsen. 200 medlemmer Støtteforeningen Kamillus Frederikshavn, der blev etableret på en stiftende generalforsamling i foråret og med næsten 200 medlemmer fra start, har nu konstitueret sig med en bestyrelse, der går i kast med at intensivere oplysningsvirksomheden om hospice-tanken og få flere støttemedlemmer, og hvor der som det første er planlagt et arrangement i Skagen. - Mange af vores medlemmer har samtidig givet udtryk for, at de gerne vil deltage som frivillige, der jo netop er det, der adskiller hospicet fra en livsafslutning på sygehus, og vi tager også fat på at registrere og uddanne de frivillige, siger Jens Chr. Larsen. Foreningens tredje hovedformål bliver at få etableret en driftsoverenskomst med det nye regionsråd, der afløser amtsrådet fra 2007. - - Målet er et selvstændigt hospice med 12 pladser lige som i Aalborg. Det vi i første omgang er stillet i udsigt af amtet er seks pladser, og dem ser vi meget gerne oprettet i Frederikshavn så hurtigt som muligt, siger Jens Chr. Larsen. Økonomien i Kamillus Frederikshavn baseres på et årskontingent på 75 kr. for enlige, 125 kr. for ægtefæller. - Desuden har vi fået et starttilskud fra Nordjyske Bank på 15.000 kr. og senest 2500 kr. fra foreningen af erhvervskvinder i HXE-Ringen, og det er tilskud, der er til stor opmuntring, siger Jens Chr. Larsen. Kamillus Frederikshavns bestyrelse består foruden af Jens Chr. Larsen som formand, af Anni Norsk, Skagen (næstformand), Hanne Mette Christensen, Sæby (sekretær), og af Lone Grambo Jensen, Sæby (kasserer).