Hospice uden mure

SYGDOM:Uhelbredeligt syge har brug for et behandlingstilbud, der sikrer dem tryghed, sikkerhed og værdighed i den sidste tid. Et tilbud hvor patienten sættes i centrum med fokus på egne ønsker og behov som f.eks. ønsket om at blive boende i eget hjem og tæt på familien. Dette stiller helt særlige krav til samarbejde og organisation. Der er behov for smertebehandling på ekspertniveau, hvor smertekyndige narkoselæger og sygeplejersker i tæt samarbejde med nøglepersoner i hjemmepleje og de praktiserende læger yder assistance, der hvor patienten er – i eget hjem, på aflastningsplads på plejehjem eller på hospitalsafdeling. Til aflastning af pårørende kan der tilknyttes frivillige besøgsvenner. Et sådant tilbud etablerede vi på Odder Centralsygehus i 2000 i et samarbejde med de lokale kommuner under betegnelsen "Hospice uden mure". Projektet modtog i 2000 Kræftens Bekæmpelses Initiativpris. Projektet er netop færdigevalueret af Sundhedsstyrelsen, der konkluderer at projektet er en afgørende fordel for patient, pårørende og personale og en meget høj tilfredshed hos de pårørende (92 procent). En hospicemodel uden mure vil være særdeles egnet i den kommende Mariagerfjord Kommune med udgangspunkt i Hobro sygehus, den kommunale hjemmepleje og de praktiserende læger. Som led i den nye opgavefordeling bliver kommunerne fremover med- finansierende af sygehusdriften og flere opgaver på sundhedsområdet. Dette medansvar og denne medindflydelse skal bruges til bl.a. at sikre en tryg og hurtig sygehusbehandling og et sundhedsvæsen hvor den enkelte patient er i centrum.