Lokalpolitik

Hospicebyggeri kan snart gå i gang

Alt tyder nu på, at der i regionsrådet nu er flertal for placering af seks nye nordjyske hospicepladser i Frederikshavn

På regionsrådsmødet 12. maj skulle politikerne drøfte en rapport om fremtidens palliative indsats i Nordjylland, herunder placeringen af seks nye hospicepladser. I forvejen var hele Venstres gruppe enige om, at pladserne bør placeres ved det nye Hospice Vendsyssel på Suderbovej i Frederikshavn, men i den socialdemokratiske gruppe var man ikke enige. - Det glædelige er nu, at den socialdemokratiske regionsrådsformand Ulla Astman lovede, at den nødvendige driftsoverenskomst og lejekontrakt ville blive udarbejdet snarest mulig, så byggeriet kan igangsættes for de nuværende seks pladser i Frederikshavn, siger regionsrådsmedlem Finn Jakobsen (V), som også er optimist i forhold til de seks nye pladser, fordi et flertal for placering i Frederikshavn nu synes at være skabt. Spørgsmålet om de seks nye hospicepladser må dog afvente kommunernes høringssvar - for regionsrådet sendte den palliative rapport til høring i kommunerne. Beslutningen om placeringen vil derfor endeligt blive truffet i forbindelse med budgetlægningen, og derfor kan man forvente en afklaring før sommerferien.