Lokalpolitik

Hospicegodkendelse er blot en formsag

Hos­pi­ce Vend­sys­sel bli­ver en fi­li­al af KamillianerGaardens Hos­pi­ce i Aal­borg. Den en­de­li­ge god­ken­del­se af ved­tæg­ter­ne for­ven­tes re­gions­rå­det at give hur­tigst mu­ligt. 
AR­KIV­FO­TO: JENS MOR­TEN

Hos­pi­ce Vend­sys­sel bli­ver en fi­li­al af KamillianerGaardens Hos­pi­ce i Aal­borg. Den en­de­li­ge god­ken­del­se af ved­tæg­ter­ne for­ven­tes re­gions­rå­det at give hur­tigst mu­ligt. AR­KIV­FO­TO: JENS MOR­TEN

NORDJYLLAND:Region Nordjylland arbejder hårdt for at få etableret hospice i Frederikshavn til tiden. Efter hvad NORDJYSKE erfarer har medlemmerne af regionens forretningsudvalg uformelt nikket ja til planerne, som skal godkendes endeligt at regionsrådet på mødet i april eller maj. Formanden for sundhedsudvalget i Frederikshavn kommune, Per Nilsson (V) har ellers været noget bekymret for, hvornår Frederikshavn kommune får grønt lys fra regionen til at gå i gang, men spørger man lokale repræsentanter i regionsrådet, er der ingen grund til bekymring. - Konstruktionen er nu blevet endeligt aftalt mellem regionen, kommunen og KamillianerGaarden, så nu kan det kun gå stærkt, siger Finn Jakobsen (V) fra Sæby. Enigheden går på, at det er KamillianerGaardens Hospice i Aalborg, der sætter gang i en filial i Frederikshavn, som efter en startperiode på maks tre år, og indtil kommunen har fundet mere egnede lokaler, bliver lavet om til en selvejende institution. Det betyder, at bestyrelsen for KamillianerGaardens Hospice skal suppleres med repræsentanter fra Frederikshavn og at den nye konstruktionen skal have regionens blå stempel. - Men det er også min helt klare fornemmelse, at mine regionsrådskolleger ikke har noget imod denne konstruktion, og jeg ved, at man i forvaltningen arbejder hårdt for at få papirerne klar, så de kan godkendes i regionsrådet hurtigst muligt, siger Finn Jakobsen. Hvis alt går efter planen skulle Hospice Vendsyssel i Frederikshavn åbne for patienttilgang primo 2008. Hospice Vendsyssel etableres med seks midlertidige pladser på Kastanjegården, indtil der er fundet mere egnede lokaler.