Hospiceløsningmøder hård kritik

- Regionsråd kan risikerer at Sundhedsministeriet kræver forklaring

NORDJYLLAND:- Sagen om placeringen af et nyt nordjysk hospice i Frederikshavn er ikke slut. Jeg tror, at Sundhedsmini-steriet, når det ser ansøgningen fra Region Nordjylland, vil bede om en forklaring på, hvordan man er nået frem til resultatet, forudser formanden for amtets sundhedsudvalg Karl Bornhøft (SF). Han er også formand for sundheds-, ældre og handicapudvalget i Ny Hjørring Kommune. Efter Karl Bornhøfts opfattelse ser man i regions-rådets beslutning bort fra alle saglige anbefalinger fra regionens forvaltning. Et af de store problemer - efter Karl Bornhøfts opfattelse - i den beslutning, som et flertal i regionsrådet traf, er, at det ny hospice bliver etableret som en selvstændig institution med kun seks pladser. Her har Sundhedsministeriet tidligere vurderet, at etablering af det plejemæssigt og økonomisk er for få pladser til et selvstændigt hospice. Forvaltningens oplæg har været, at de seks nye pladser blev lavet som en filial af Kamillianergården i Aalborg. - 12 pladser minimum I nogle år har Kamillianergården fungeret som hospice med 12 pladser. - Indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og Indenrigsministeriet har gjort opmærksom på, at 12 pladser er minimum for, at et selvstændigt hospice kan fungere, siger Karl Bornhøft. Han peger på, at for et år siden gav Indenrigsministeriet afslag til en ansøgning fra Thy om etablering af et hospice med kun seks pladser. Karl Bornhøft lægger ikke skjul på, at hans ønske havde været at få placeret de nye pladser i Hjørring: - Det er der ikke grund til at lægge skjul på, og jeg er ked af, at det ikke blev Hjørring. Men når det er sagt, så er jeg skuffet over, at der ikke blev taget hensyn til de saglige begrundelser, der af forvaltningen blev lagt frem. Nogle af begrundelserne i debatten handlede udelukkende om beskæftigelsespolitik, og resultatet er, at placeringen af de nye hospicepladser skal ses som et plaster på såret for nogle andre beslutninger, siger Karl Bornhøft. Regionsrådets beslutning blev truffet umiddelbart inden 1. oktober, der var sidste frist for at søge Indenrigsministeriet om støtte fra statens særlige pulje til etablering af nye hospicepladser.