Hospitaler ude af kontrol

De danske privathospitaler tjener penge som aldrig før. Og de indrømmer det selv.

For eksempel har tidligere formand for sammenslutningen af Privathospitaler i Danmark, Henrik Erichsen, sagt ”I dag skal man være en meget dårlig forretningsmand for ikke at kunne drive et privathospital med overskud”. Og det er så sandt som det er sagt. Som et eksempel var Privathospitalet Skørping i Himmerland god for 4,7 millioner kroner i 2003, men i 2007 var egenkapitalen vokset til 24 millioner kroner. Det svarer til en femdobling på fem år. Privathospitalerne har altså fundet en krukke med guld for enden af regnbuen; men har de selv skabt de gode tider gennem markedsføring, salg og høj kvalitet? Nej, det har de ikke. De har fundet guldet i skatteydernes lommer. Jamen, har de da selv stukket snablen ned i skatteydernes lommer? Nej, det har ikke været nødvendigt, for det har regeringen sørget for. Det kan de, fordi regeringen systematisk har givet de private hospitaler en højere takst end de offentlige hospitaler. Det er ulige konkurrence. Der er usikkerhed om, hvor store midler der flyttes, for de private hospitaler ”glemmer” at indberette alle deres operationer og behandlinger til Landspatientregistret. De danske privathospitaler er i kraftig vækst. På kort tid har de erobret omkring 5 procent af markedet. Samtidig har vi i Danmark en sundhedsminister der har sagt, at han er ligeglad med, om de private står for 10, 20 eller 50 procent af operationerne i Danmark? Det er en vedvarende myte, at kvaliteten er højest på de private sygehuse. Men ingen undersøgelser bakker denne myte op. Derimod ved vi, at der ikke stilles de sammen krav til rengøring og hygiejne på de private hospitaler som på de offentlige. Dermed ikke sagt, at rengøringen og hygiejnen ikke er i orden på de private hospitaler; men vi ved det ikke. Vi ved heller ikke præcist, i hvilket omfang lægerne i det offentlige sygehusvæsen har bijob på de private hospitaler. Danske Regioner har dog i en undersøgelse konkluderet, at over halvdelen af de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger bijobber. Ikke nødvendigvis alle på private hospitaler, men også i for eksempel medicinalkoncerner og/eller forsikringsselskaber. Det er blevet påstået, at operationsstuer på de offentlige sygehuse ofte lukkes meget tidligt på dagen, fordi lægerne skal af sted til deres bijob. Hvis det er rigtigt, taler vi ikke alene om en økonomisk dræning af de offentlige sundhedsbudgetter. Så taler vi om et kraftigt dræn i den faglige ekspertise. Vi ved, at mange sygeplejersker søger over på de private hospitaler, fordi de her kan få en lønfremgang. Der er uenighed om, hvor stor denne lønfremgang er, men ingen er i tvivl om, at den er stor, og at dette løngab mellem private og offentlige hospitaler skaber en alvorlig mangel på personale på de offentlige sygehuse. Formanden for de danske regioner, Bent Hansen, har sagt det meget tydeligt: ”Hvis den store forskel får lov at bestå, så knækker det offentlige sygehussystem sammen. Vi har regnet os frem til, at vi i 2016 vil mangle rundt regnet 5.000 sygeplejersker i det offentlige. Vi vil selvfølgelig lægge os i selen for, at det ikke går så galt, men som forholdene er nu, kan jeg ikke se, hvordan vi kan undgå stor mangel på personale.” Klar tale fra en mand med fingeren på pulsen. Alle problemerne kan føres tilbage til regeringens ubændige trang til at privatisere sundhedssektoren. Efter Socialdemokraternes opfattelse findes der samfundsfunktioner, som tager alvorlig skade af en blafrende liberalisme. Sundhedsministeren må derfor kunne svare på nogle helt konkrete spørgsmål: * Vil ministeren genoverveje, om der er hensigtsmæssigt, at sundhedsforsikringerne er fradragsberettigede for arbejdsgiverne? * Vil ministeren sikre, at private sygehuse får samme forpligtelse til at indberette antallet af operationer og behandlinger til Landspatientregistret, som offentlige sygehuse har? * Vil ministeren sørge for, at private sygehuse får pligt til at indberette til de kliniske databaser? * Er ministeren tilfreds med, at der i dag er mere kontrol med et pizzeria, end der er med et privat sygehus? * Vil ministeren sikre, at der stilles kvalitetskrav til for eksempel operationsstuer og hygiejne på de private hospitaler? * Vil ministeren sikre, at de offentlige og private hospitaler får samme betaling for samme arbejde? Vi venter spændt på svarene.