Thisted

Hospitalsundervisning

THY:Udgifter til hospitalsundervisning er en af de nye poster på Thisted Kommunes budget efter nedlæggelse af amterne. Region Nordjylland budgetterer med et samlet beløb på 10,7 mio. kr. årligt til elever, der er indlagt på hospital i længere tid og derfor har brug for undervisning. Thisted Kommunes andel af denne udgift udgør 848.000 kroner i en beregning, der relaterer til indbyggertallet.