Hotel i nye klæ'r

Hovedbygning del af projekt med ældreboliger og genoptræning

Glerup Nedbrydning tog i går fat på at fjerne endnu en stor bid af det gamle Hotel Hadsund. Men maskinerne stopper, når den gamle festsal fra 30'erne er væltet. Selve den gamle færgegård - synonym med "Hadsund" og dermed byens vugge fra 1855 - skal nu genbruges som led i et kombineret genoptræningscenter og 12 ældreboliger beregnet på psykisk handicappede. I hvert fald, hvis private investorer kan få afsat projektet til Mariagerfjord Kommune. De har hyret arkitekt Leif Høgh, Mariager, til at skitsere en ombygning og af de 700 kvm hotel og en nybygning på 1500 kvm. - Jeg vil betegne det nuværende byggeprojekt som mere realistisk end det oprindelige - og kommunale - hvor man ville inddrage en svært bebyggelig skrænt op mod LB Sørensens Vej. Den er nu udgået, fortæller Leif Høgh. Byggeriet er disponeret, så der kan parkeres til ældreboligerne på den ene side og til genoptræningen på den anden side af bygningen. Hele hotelgrunden på 4500 kvm er så stor, at der også vil være plads til at bygge et sundhedshus.