Hotel-udvidelse kræver store p-investeringer

Ønsker at sikre sig mulighed for at udvide

AALBORG:Hvis Hotel Phønix på Vesterbro ønsker at udvide hotelaktiviteterne bl.a. med konferencefaciliteter, så vil det kræve store investeringer i parkeringspladser. Ved hotellet er der næppe mulighed for ekstra parkeringspladser, og teknisk forvaltning vil så pege på en løsning i forbindelse med et fremtidigt p-hus ved Gåsepigen. En udvidelse af Hotel Phønix skal ske ud mod Urbansgade.Teknisk forvaltning har anslået, at der mindst bliver behov for 65 parkeringspladser. - Hvis en virksomhed ikke har mulighed for at etablere det nødvendige antal p-pladser, skal der indbetales penge for pladserne til kommunens parkeringsfond. Det mest nærliggende løsning vil være, at hotellet indbetaler penge for de 65 pladser, og kommunen så på et tidspunkt bruger pengene i forbindelse med de planer, der er om et parkeringshus ved Gåsepigen, siger teknisk årdmand Henrik Thomsen (SF). Indbetalingen bliver på omkring 80.000 kroner pr. p-plads eller i alt 5,2 millioner kroner. Teknisk forvaltning har udarbejdet et forslag til lokalplan for hotel-området. Planen skal gøre udvidelse mulig, og forslaget bliver om kort tid sendt ud i offentlig høring. Mod Urbansgade, hvor en udvidelse skal ske, må der efter forslaget bygges i op til tre etager. Arealerne ud mod gaden er i dag asfalterede parkeringspladser. I teknisk forvaltnings beskrivelse hedder det, at baghusene har mange forskellige stilarter, og bygningerne er opført i lige fra en til seks etager. Selve hotellet betegnes som et vigtigt element i Vesterbros gadebillede. Hotel Phønix er fredet, og det kan kun ændres eller ombygge efter særlig tilladelse fra Miljøministeriet.