Hoteldebat på manipulerede billeder

Læserbrev

HVIDE HUS: Torsdag 14. maj afholdt Teknik- og Miljøforvaltningen et debatmøde om udvidelse af Hotel Hvide Hus. Som grundlag for mødet havde forvaltningen udarbejdet en pjece, der i billeder og ord beskriver planerne om en markant udvidelse af hotellet med en ny fløj, der rummer 100 værelser og nye konferencefaciliteter. Vi var en række naboer til Hotel Hvide Hus, der deltog i debatmødet, der vakte forargelse over det hidtidige forløb. Specielt de anvendte billeder har vakt harme. Billedmaterialet, der er udarbejdet af arkitektfirmaet Friis & Moltke, manipulerer på afgørende punkter hoteludvidelsens størrelse og placering i forhold til nærmeste naboer. Hotellets tre nederste etager, der i grundplan er mange gange større, end resten af hotellet er ligeledes klippet bort. Samtidig er hotellet blevet omkranset af gamle træer, der ikke er plantet endnu. Billederne får dermed karakter af reklamefotos, men bruges ukritisk af Teknisk Forvaltning. De samme billeder er også brugt i andre dele af den offentlige debat bl.a. i forbindelse med Nordjyskes præsentation af byggeprojektet. Stadsarkitekten beklagede på mødet den ukritiske brug af billederne og oplyste samtidig, at man vil ændre procedure fremover. Det ændrer ikke ved, at billedmaterialet har en meget væsentlig funktion i den politiske behandling af sagen. Billeder siger mere end 1000 ord, og de bragte billeder fortæller en helt anden positiv historie end det massive bygningskompleks, der vil dominere nabolaget, der bl.a. rummer Ansgar Kirken og Kildeparken. Det er et demokratisk problem, når vores embedsmænd aktivt deltager i markedsføringen af en nyt hotelkompleks, der er under politisk behandling. Dertil var det ikke muligt at få svar på en række helt elementære spørgsmål. "På et spørgsmål om hotellet skulle rumme altaner mente stadsarkitekten, at moderne hoteller var helt lukkede af hensyn til ventilation. Spørgsmålet blev herefter givet videre til Friis & Moltke, der end ikke viste, om det eksisterende hotel havde altaner eller ej. Man kunne næsten få den opfattelse, at de aldrig har set hotellet. Det var en skræmmende oplevelse og rejser helt fundamentale spørgsmål til grundlaget for den hidtidige politiske behandling. Som naboer har vi en række væsentlige bekymringer i forbindelse med en eventuel opførelse af så stort et byggeri lige foran vore huse – men dybest set er planerne allermest bekymrende set i relation til Kildeparken. Her vil en evt. realisering af planerne skabe en mastodont-mur mod vest – og den vil afstedkomme skygge fra sen eftermiddag i sommerperioden, hvor parken bruges flittigt af byens borgere. Kildeparken er gang på gang gennem årene blevet reduceret og præget af store byggerier – nu må det stoppe – bevar Kildeparken og dens smukke lys!