EMNER

Hotellerne skal bevares

I resten af Danmark er hoteller flittigt blevet omdannet til "sommerhuse på højkant". I Nordjyllands Amt var det derimod næsten umuligt at få ophævet hotelpligten.

Amtet er nedlagt, men regionplanen består, og den har blandt andet til formål at "hoteller i kystområderne fastholdes til hotelformål". Dette bygger på et hotelstop indført af staten i 1979. Eftersom man ikke ønsker nye hotelbyggerier i strandkanten, er det nødvendigt at bevare de eksisterende hoteller, så der ikke pludselig opstår mangel på sengepladser og dermed et nyt pres for at få lov til at bygge nye hoteller tæt på kysten. Regionplanen definerer et hotel som "en erhvervsmæssigt drevet virksomhed for modtagelse af overnattende gæster med mulighed for servering".