Lokalpolitik

Hotelnaboer: Vi taber uanset hvad

Lokalplan med plads til mere hotel koster på nabohuses værdi.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Som nærmeste nabo til Hotel hvide Hus oplever Poul Højmose Kristensen allerede i dag hotellet som meget markant. Med udvidelsen vil det få en langt mere dominerende effekt på Gl. Kærvej, sier han. Arkivfoto: Torben Hansen

Hotel Hvide Hus' naboer på Gl. Kærvej oplever, at der bliver skaltet og valtet med værdien af deres boliger i forbindelse med, at et politisk flertal er indstillet på at give hotellets ejer mulighed for at udvide hotellet med en ny fløj på 16 etager ud mod Gl. Kærvej. - Det er jo ikke sikkert, at hoteludvidelsen overhovedet bliver til noget. To andre hotelprojekter er opgivet, så måske bliver det her projekt heller ikke til noget. Alligevel vil alene en lokalplan, der giver mulighed for den skitserede udvidelse af hotellet komme til at koste os økonomisk. En lokalplan med dét indhold gør vores huse mindre værd. At lokalplanen er undervejs har allerede haft effekt på handelspriser på vejen, siger Poul Højmose Kristensen, der med adressen Gl. Kærvej bor blot 25 meter fra, hvor det 53 meter høje hotel kan opføres. Han har på den baggrund sammen med 18 andre naboer sendt en fælles indsigelse mod det forslag til en lokalplan, som teknik- og miljøudvalget skal 2. behandle i dag, og som med byrådets accept vil åbne mulighed for ekstra 80-100 værelser fordelt på 9300 kvadratmeter. Derudover har udvalget modtaget en selvstændig indsigelse fra en beboer på Gl. Kærvej samt to separate indsigelser fra hotellets to nærmeste naboer på Hobrovej. Ydermere har Skippersamrådet protesteret mod lokalplansforslaget. Politisk er der lagt op til alt andet end enighed om lokalplanforslaget. Ved byrådets førstebehandling af lokalplanforslaget var SF, R og Kirsten Algren (DF) imod lokalplanforslaget.