Hovedet koldt - hjertet varmt

BISPEVALG:Om kunsten at vælge (eller ansætte) en biskop i Aalborg Stift! På mange måder er det en spøjs måde, vi vælger en ny biskop på. Hvert eneste vælgermøde kommer på sin vis til at fungere som en slags ansættelsessamtale. Selvfølgelig er det vigtigt, at kandidaterne fortæller om deres liv, levned og ikke mindst om deres visioner for stiftet. Og selvfølgelig kan der nemt gå overbud i løfterne, det gør der i enhver valgkamp. Når kandidaterne i kådhed lover mere end der rent faktisk er penge til! Det være sig, når snakken falder på præsteboligen og der loves, at denne bør være gratis – jo, det lyder da også sympatisk. Men hvem skal betale og hvordan kommer beskatningen så til at se ud? Og hvad med dem, der ikke bor i tjenestebolig, skal de have en kompensation? Men så er der alle de spørgsmål, der ikke bliver stillet. Fordi der ikke er et formaliseret ansættelsesudvalg, som der er, når alle andre ledende stillinger skal besættes i både det offentlige og det private. For eksempel er det langt de fleste steder kutyme at tjekke op på en ansøgers referencer. Hvem de har arbejdet sammen med og hvordan har ansøgeren fungeret i tidligere ansættelser og andre sammenhænge. Det være sig kollegialt og ikke mindst i pressede situationer, hvor der måske skal skæres igennem. Er de dygtige problemknusere? Hvordan reager de, når de kommer i mindretal og tør de indrømme fejl? Hvordan forholder de sig til, at vi andre laver fejl? Summa summarum hvordan reagerer de tre kandidaterne, når det stormer omkring dem? Stine Bosse fra TrygVestas fremhævede i et interview ("Jersild Live" på DR 1) for nylig, at god ledelse handler om ”at forstå andre mennesker på andre præmisser end dine egne”. Igen og igen er det her i valgkampen blevet fremhævet, at der ingen forskel er på de tre kandidater, i hvert fald teologisk – ja, faktisk lyder det flere steder, at de ”da” er lige gode! Jeg synes dog så alligevel at ane forskel på deres teologiske formåen både i udtryk og indhold. Vi skal bestemt vælge en dygtig teolog! Men lederegenskaberne er mindst lige så vigtige, her er det ikke nok at kunne hive en folkelig anekdote frem af ærmet. I stedet er det langt mere interessant at spørge til kandidatens erfaringer og mod til at være leder? Kan kandidaten holde hovedet koldt og hjertet varmt i pressede situationer - bevare overblikket, selv undgå at gå i følelsesmæssig hårknude og til stadighed bevare respekten for den andens mening – også selvom denne måske fremstår umiddelbar tåbelig? Vil kandidaten være i stand til at tilrettevis på en omsorgsfuld måde? Ja, jeg spørger altså bare, fordi det er naturlige spørgsmål ved enhver ansættelse! Og derfor bør de også indgå i valgkampen i Aalborg Stift, da gode lederegenskaber også er med at styrke arbejdsklimaet rundt om i stiftet!

Breaking
Så er det besluttet: Næsten alle coronarestriktioner ophæves 1. februar
Luk