EMNER

Hovedløs afgørelse

FORBINDELSE:Erik Breuer fra Nibe, har 11.12. et læserbrev, som må siges at være "sød musik i mine ører". Erik Breuer siger nemlig, at han ikke mener, at Nibe-borgerne er klar til at være med til at betale milliarder til en fast forbindelse over Egholm. Dette har jo ellers tidligere været mere end antydet af et par lokalpolitikere i Aalborgs byråd. Ligesom i den nuværende Nibe Kommune tror jeg da, at borgerne i både Sejlflod og Hals kommuner har andre trafikale ønsker, som kommer forud for en tredie Limfjordsforbindelse over Egholm. Faktisk stoler jeg på, at de er så økonomisk ansvarlige, at de overlader til staten at betale for et ekstra rør ved den nuværende motorvej, hvis det overhovedet bliver nødvendigt med en ekstra linie! Jeg forventer da, at sammenlægningen af Aalborg, Nibe, Sejlflod, og Hals kommuner, medfører en ny hovedstruktur, som igen bør være så demokratisk mod alle de nye borgere i kommunen, at den omfatter alle områder, også en eventuel 3. Limfjordsforbindelse, og at den naturligvis bliver lagt ud til en bred folkelig debat mellem borgerne. Her håber jeg samtidig, at flest mulige borgere vil gøre indsigelse, fra alle dele af kommunen. Det nuværende flertal i Aalborgs byråd har truffet en hovedløs beslutning. Mon ikke borgerne vil være med til at vise dem tilbage på rette vej?