Hovedløst forslag

Jeg er medlem af Venstre, og jeg er bestemt ikke enig i det forslag, som mit parti Venstre med Ulla Tørnæs i spidsen har foreslået med hensyn til at presse unge i arbejde ved at nedsætte den offentlige forsørgelse.

Jeg synes, at vi skal stoppe op og i stedet tænke frem for at handle hovedløst i vor iver efter at finde nye metoder til at presse unge i arbejde. Naturligvis skal vi gøre, hvad vi kan for at engagere alle unge og give dem en plads i samfundet, som ubetinget er vort samfunds vigtigste råstof. At bruge fattigdom som et pressionsmiddel over for unge, der endnu ikke har været "heldige" og fået givet et job, er helt forfejlet. Det kan ikke være noget, vi som Venstre-folk kan gå ind for. I så fald har jeg politisk valgt forkert. Der er i forvejen masser af pres på mennesker, der modtager offentlig støtte, så dem skal "det arbejdende folk" ikke være misundelige på. Lad os som samfund i stedet bruge vor energi på til at finde konstruktive løsninger, der kan få de ledige til at se lyset og fastholde den lediges motivationen til et job og en anerkendelse af at der er brug for dem i samfundet. "Christiansborg" skal passe på ikke at skubbe ansvaret fra sig og uddelligere opgaver til kommuner og jobcentre de ikke kan magte. Hvis vi i stedet i langt højre grad gør vort uddannelsessystemet mere fleksibelt så langt flere arbejdssøgende kan opkvalificere sig med reelle uddannelser af længere varighed og naturligvis have for øje at det skal være uddannelser, hvor der efterfølgende er job. Hvor meget ved vi egentlig om et job, der ikke er vort eget? Måske skulle vi synliggøre jobbene mere, så valget bliver nemmere, hvis man ønsker at skifte eller for første gang skal ind på arbejdsmarkedet. Tekniske fag skal gøres mere synlige og spændende helt fra de små klasser. Navnet Tech College er en god begyndelse. Der findes ganske enkelt ikke job nok til alle ledige i øjeblikket. Her er opgaven for Christiansborgs folkevalgte - at skabe optimale betingelser for erhvervslivet. Lad os bruge alle kloge hoveder til hvordan disse job kan skabes. Man kan betragte Grækenlands redning af EU på mange måder, men at en devaluering og dermed et kunstigt forspring, der bare udsætter problemet, er tydeligvis ikke længere det rigtige redskab for et samfund, der vil tages alvorligt. Konkurrencen med verden omkring os bliver mere og mere ligeværdig, hvilket naturligvis stiller større krav til os alle. Men det enkelte menneske i samfundet har også bedre vilkår med en ordenlig og gennemsigtig økonomi, "der ikke spænder over mere, end bukserne kan holde til".