Erhvervspolitik

Hovedløst sparekrav

En tommelfingerregel siger, at hver eneste statslige arbejdsplads skaber beskæftigelse i lokalområdet for yderligere en halv medarbejder i den private sektor.

Som underleverandør af reservedele, som underviser i forbindelse med uddannelse af de ansatte i forsvaret eller som kantinedame. Derfor er det af største vigtighed, at Nordjylland får flere statslige arbejdspladser, når vi gerne vil udvikle landsdelen til et attraktivt samfund med god økonomi, et højt serviceniveau og beskæftigelse til alle. Og det er en af årsagerne til, at jeg arbejdede hårdt for, at vi for et par år siden fik flyttet 120 statslige arbejdspladser til Nordjylland, på Tinglysningscenteret i Hobro. Derfor er det også relevant at se på beskæftigelsen, når Socialdemokraterne kommer med spareforslag, der uvægerligt vil fjerne et stort antal statslige arbejdspladser fra Nordjylland. Socialdemokraterne har med store armbevægelser meddelt, at der skal spares 1,5 milliarder kroner på forsvaret. Det store oppositionsparti vil vel at mærke gennemføre besparelsen uden at det berører de internationale opgaver, som forsvaret løser. Så det er faktisk stærkt begrænset, hvilke sparemuligheder der er tilbage. Man skal være opmærksom på, at op mod 25 procent af samtlige stillinger i forsvaret er placeret i Nordjylland, så et spareforslag i denne størrelsesorden vil uvægerligt få en fatal betydning for beskæftigelsen i denne del af landet. Det seneste forsvarsforlig gav 500 flere årsværk til Nordjylland. Hvilke dele af forsvaret ønsker Socialdemokraterne nu at lukke? Den nye materielkommando i Hjørring (701 arbejdspladser)? Flådestationen i Frederikshavn (1645 arbejdspladser)? Eller skal garnisionerne i Aalborg lægge for (2358 arbejdspladser)? Selvfølgelig er beskæftigelsen ikke altafgørende, når man drøfter udviklingen i det danske forsvar. Men jeg vil pege på, at forsvaret i øjeblikket er i gang med at realisere det forsvarsforlig, der er indgået for perioden 2005-2009. Dette forlig er det tredje i rækken af omfattende reformer, som forsvaret har gennemgået i løbet af de seneste ti år. Så der er allerede stillet store krav om effektivisering, rationalisering etc. Derfor vil det ikke være rimeligt at stille nye store sparekrav til forsvaret på nuværende tidspunkt ¿ blandt andet af hensyn til de ansatte, som står bag tallene i forsvarets budgetter, deres familier og de beskæftigede i erhverv, der eksisterer i forbindelse med forsvaret; altså i ¿følgevirksomhederne¿ i den private sektor, der jo skal finansiere vores velfærdssamfund. Jeg vil som politiker hellere koncentrere mig om samfundsudviklingen i Nordjylland overordnet set. Og jeg ser masser af opgaver. Hvordan sikrer vi, at et større antal studerende bliver i Nordjylland, når de eksempelvis har gennemført en uddannelse på universitetet i Aalborg? Hvordan udvikler vi det nordjyske erhvervsliv, så der er nye og spændende muligheder for beskæftigelse? Hvordan får vi uddannelsesinstitutionerne til at matche disse muligheder? Og hvordan får vi endnu flere offentlige arbejdspladser til Nordjylland? Disse samfundsproblemer skal vi have analyseret, forholde os til og gøre noget ved ¿ i stedet for at svinge med spareknive uden at tænke os om. [ Birgitte Josefsen, Hybenvej 62, Brønderslev, er folketingsmedlem (V). E-mail: birgitte.josefsen@ft.dk