Hovedlusene resistente over for lægemidler

En stor del af hovedlus er resistente over for de gængse lægemidler. Brug tættekammen, siger forskerne, der anbefaler faste oplysningskampagner hvert år

En meget stor del af de danske hovedlus er resistente over for de lægemidler, som findes på markedet. Det konkluderer Skadedyrslaboratoriet ved Danmarks JordbrugsForskning, der netop har afsluttet en omfattende undersøgelse af, hvordan de midler virker, som bruges mod lus. Per Helboe, leder af Lægemiddelstyrelsens enhed for godkendelse af lægemidler, fortæller, at styrelsen i samarbejde med Skadedyrslaboratoriet har revideret den vejledning, der ligger på laboratoriets hjemmeside. - Desuden skriver vi til firmaerne bag de to anerkendte præparater mod lus, som findes på markedet, og pålægger dem at ændre produktinformationen, så det tydeligt fremgår, at der er en høj grad af resistens over for midlerne, tilføjer han. Forskerne bag undersøgelsen anbefaler en mere udbredt brug af tættekam for at komme lusene til livs, ligesom de opfordrer forældrene til i højere grad at være opmærksomme på, hvorvidt behandlingen er effektiv. Skadedyrslaboratoriet foreslår, at der indføres en handlingsplan for den fremtidige behandling af hovedlus med årlige oplysnings- og lusekampagner, eksempelvis i forbindelse med skolestarten. Kampagnernes budskaber kan bl.a. være, at alle forældre bør tjekke deres børn for lus engang om ugen. Lægemidler mod hovedlus indeholder stofferne permethrin eller malathion, og Skadedyrslaboratoriets undersøgelse viser, at disse stoffer kun kan slå en mindre del af lusene ihjel. I 72 pct. af de indsamlede prøver overlevede alle lusene påvirkningen med permethrin, og i 35 pct. af prøverne overledede de alle påvirkningen med malathion. Der er dog ikke optræk til, at de midler mod hovedlus, som i dag findes på markedet, vil blive frataget deres anerkendelse. - Vi kan ikke sige, at midlerne ikke virker, for det gør de altså i et vist omfang. Vi forbyder heller ikke brugen af penicillin, selv om mange af de bakterier, som det skal slå ihjel, har udviklet resistens, forklarer Per Helboe fra Lægemiddelstyrelsen. Ud over de anerkendte præparater mod lus forsøger mange sig med alternative bekæmpelsesmidler. Forskerne fra Skadedyrslaboratoriet peger på, at der er behov for at undersøge virkningen af disse midler, da der ikke stilles samme krav om dokumentation for effektivitet, som der stilles til lægemidler. Det er første gang, at der er lavet en så omfattende undersøgelse af hovedlus, og det blev muligt i kraft af en særskilt bevilling fra Sundheds- og Indenrigsministeriet. Som led i undersøgelsen er der indsamlet hovedlus på 28 grundskoler, hvor i alt 78 klasser er blevet kæmmet. Desuden samlede forskerne lus i fem SFO'er, i én børnehave og på syv efterskoler, ligesom 69 personer er blevet kæmmet på Skadedyrslaboratoriet. /ritzau/