Lokalpolitik

Hovedperson selv tavs

REBILD:Mogens Schou Andersen er efter mødet i teknik-og miljøudvalget 9. september klar over, at spørgsmålet om hans habilitet i den konkrete sag efterfølgende nu bliver undersøgt ved en højere offentlig instans, Statsforvaltningen Nordjylland. Han ønsker direkte adspurgt dog ikke at kommentere den aktuelle sag på nogen måde. I stedet henviser han til en eventuel kommentar til sagen fra et andet medlem af teknik- og miljøudvalget, Henrik Christensen (S), der i sin tid var formand for udvalget i Skørping Kommune, da byggeansøgningen fra Jette og John Viuf blev behandlet politisk i fjor. - Dengang var det dog alene selve byggeansøgningen, vi behandlede politisk. Det var ansatte i forvaltningen, der under besøg på gården i forbindelse med byggeansøgningen blev opmærksomme på det ulovlige dyrehold og påbød en lovliggørelse, påpeger Henrik Christensen. At ægteparret som deltidslandmænd fik afslag af teknik- og miljøudvalget på at bygge nyt staldanlæg ved Dragsgaardsvej øst for Bælum husker Henrik Christensen skyldtes et krav fra lokalpolitisk side om at landmænds stuehuse og staldbygninger generelt skulle fremstå som en samlet bebyggelse. - John Viuf har anket vores afslag på byggeansøgningen, men fastholder Naturklagenævnet afgørelsen, kan familien jo blot som alternativ bygge nyt samlet bebyggelse på østsiden af Dragsgaardsvej. Dermed skulle alle problemer omkring et lovligt dyrehold efter min mening være løst, erklærer Henrik Christensen.