Børnepasning

Hovgesen i strid modvind

Budgettet for 2003 godkendt. Den uændrede skatteprocent gav ikke diskussion, men det gjorde børnepasning og læserbrev

SEJLFLOD:Det tog en time, inden kommunalbestyrelsen havde budgettet for 2003 på plads onsdag aften. Skatteprocenten bliver uændret 21,4 procent, grundpromillen ligeledes uændret 13, mens kirkeskatten på grund af ekstraordinært tilskud bliver sænket med 0,02 procent til 1,16. Det vedtagne budget styrker kassebeholdningen med 5,5 millioner, og der er afsat 273 millioner til kommunens daglige drift. - Vi vil ikke pille eller ændre ved det vedtagne budget. Men kan vi gøre det bedre for de samme penge, eller finde besparelser uden at sænke serviceniveauet, så gør vi det, afrundede borgmester Kristian Schnoor (S) efter godkendelsen. Under behandlingen af de 30 ændringsforslag og hensigtserklæringer til budgettet, var tale- og debatlysten stor, og specielt børnepasningsproblematikken fik sindene i kog. Økonomiudvalget havde enigt indstillet, at der skulle spares 1.085.000 kr. på området. Penge, som bliver fundet ved at øge forældrebetalingen med 100 kr. månedligt , mens det så bliver overladt til institutionerne at finde de sidste 600.000 kr. Hver enkelt institution skal således spare 60.000 kr på deres eget budget eller lukke et par uger i sommerferien. Vælger institutionerne den sidste løsning, vil børnene blivet passet samlet. Rammebesparelsen bliver udarbejdet med hver enkelt institution i samarbejde med skole- og kulturforvaltningen. - Jeg synes ikke, at det er rimeligt, at vi tager pengene fra institutionerne. Samtidig bliver børnefamilierne pålagt en skjult skat, så jeg så hellere, at pengene blev fundet, som jeg har foreslået ved at spare på administrationen, indledte Catrine Hovgesen (V). Hendes forslag og ikke mindst hendes læserbrev "Borgmesterens narresut" i Nordjyske Stiftstidende 2. oktober, hvor borgmester Kristian Schnoor angiveligt får tildelt ansvaret, fik sidstnævnte på banen. - Jeg vil gerne have, at du afkræfter, at det er mit forslag, da det er et enigt økonomiudvalg, der indstiller rammebesparelsen. Du skriver i avisen, at det er mig, sagde borgmesteren. - Jeg beklager, hvis det fremstår sådan, fik Hovgesen undskyldt. - Vi skulle gerne behandle hinanden rimeligt og ordentligt her i kommunalsbestyrelsen. Så vi kan arbejde sammen, mente borgmesteren. Borgerlisten Lars Peter Frisk (T) kom borgmesteren til undsætning og mente ikke, at det var rimeligt at beskylde borgmesteren alene for at hæve taksterne. Han påpegede, at forslaget lagde op til et tæt samarbejde med børnehaver og skolefritidsordninger. Jørn Boye Pedersen (S) slog et slag for, at man skulle prøve alle andre muligheder end ferielukning for at finde besparelserne, mens Sven Kristiansen (S) fortalte, at kulturudvalget havde besøgt alle institutionerne i august og her havde fundet ud af, at skønt mange forældre havde tilmeldt deres børn,så var det ofte kun en tredjedel af de tilmeldte, som rent faktisk mødte op. Catrine Hovgesen vendte tilbage og påpegede, at ganske vist var det ikke borgmesterens forslag alene, men han sad da i økonomiudvalget og syntes, at det var en god ide. -Sådan ser vi ikke på det i Jylland, replicerede borgmesteren, hvorefter der blev skredet til afstemning. 16 stemte stemte for økonomiudvalgets forslag - heriblandt også de tre Venste-medlemmer, mens Catrine Hovgesen var alene om at stemme imod. Længere fremme i budgetbehandlingen insisterede Hovgesen på at få sit eget forslag til afstemning, hvilket fik en lettere harm Finn Ladefoged (S) til at mene, at det sådan set var i orden, at Hovgesen som V-kvinde havde et problem med socialdemokraterne. - Men der er alt for meget Farum og for lidt jyde i dine forslag. Du taler om at effektivisere kommunens drift, så de passer til borgernes krav og behov, men er ikke selv kommet med et eneste forslag til effektivisering og modernisering. Borgmester Kristian Schnoor (S) formanede til besindighed med ordene "jeg ønsker ikke det her", hvorefter Hovgesen fastholdt, at hun ville have en afstemning. - Det her er et offentligt møde, hvor vi skal behandle budgettet, og reelt ved du ikke, hvor jeg kommer fra, sagde Catrine Hovgesen. Herefter blev hendes forslaget forkastet med 16 stemmer, mens Hovgesen var alene om at stemme for.