EMNER

Hovsa-hus på cykelstien

FREDERIKSHAVN:Ups - et hus på cykelstien. Et grønt skur står og skutter sig på cykelstien ved E45 ud for flådestationen og får cyklister og knallertkørere til at ryste på hovedet og undre sig. Men leder af Frederikshavn Renseanlæg Per Hansen har en forklaring: Vi skruer et øjeblik tiden tilbage til sommeren 2002. Masser sol, men også masser af regn, der falder med tropisk voldsomhed. Resultatet er oversvømmede kældre, blandt andet i kvarteret omkring Visbergsgade, der ligger på den anden side af E45. Noget måtte gøres, og "noget" var at sætte en pumpestation op, strategisk anbragt oven over hovedkloakledningen. Pumperne træder automatisk i funktion, hvis kloakken er ved at blive fyldt med vand. Den situation er opstået flere gange ved regnskyl gennem det seneste halve år. Kloakvandet bliver så pumpet urenset ud i en rørledning, der ligger langs flådestationens mole og ender i bugten mellem flådestationen og søsportshavnen i stedet for i folks kældre. Per Hansen fortæller, at huset er bygget for at frostsikre pumperne og for at beskytte dem mod pilfingrede børn. Han har også en god forklaring på, at pumpestationen står midt på cykelstien og ikke ved siden af. Pumperne skal have lodret ansug for at fungere, og da kloakledningen ligger lige under cykelstien, så skal pumperne stå, hvor cyklisterne plejer at køre. Det grønne skur med pumpestationen er ikke en permanent foranstaltning. For vandet, der pumpes igennem og ud i havet, er urenset, og det vil amtet ikke tillade som en varig løsning. Gennem det sidste halve år har ingeniørfirmaet Krüger analyseret årsagerne til, at vand bliver stuvet op i kloakken i Frederikshavn og ender i folks kældre i stedet for på renseanlægget. Det arbejde er langt fra færdigt, og de meldinger, som Per Hansen har fået, tyder på, at det både kan blive forår, sommer og vinter igen, før huset på cykelstien bliver fjernet.