Lokalpolitik

Hovsa til 13,5 millioner kr.

Der blev to gange budgetteret med samme lønudgift

MARIAGERFJORD:Det er ikke en lottogevinst, men derimod en regulær ¿hovsa¿ til omkring 13,5 mio. kr., der med et slag har været med til at fjerne i hvert fald nogle af de mørke økonomiske skyer, der i nogle uger har hængt over fjordkommunen. Det har nemlig vist sig, at man i den kommunale administration har budgetteret med udgifterne til lokale lønforhandlinger to gange. Beløbet er indeholdt i den fremskrivning af lønningerne på 3,5 procent, som Kommunernes Landsforening har meldt ud til kommunerne. Det har man bare misfortolket i Mariagerfjord Kommune. Her har man haft den opfattelse, at der oveni fremskrivningen på 3,5 procent skulle afsættes et beløb til de medarbejdere, der af den ene eller anden årsag måtte havde gjort sig fortjent til en ekstraordinær lønstigning. - Vi har ikke været klar over, at der i de 3,5 procent var taget højde for de lokale lønforhandlinger. Derfor har vi i vores oplæg til politikerne lagt 13,5 mio. kr. oveni. Det svarer nemlig til det beløb, vi i indeværende år har brugt til lokale lønforhandlinger, forklarer økonomichef Kim Jacobsen. Lønkonti kulegravet Ud over denne overraskende ¿hovsa¿ til 13,5 mio. kr., har Kim Jacobsen i forbindelse med en kulegravning af de mange lønkonti også fundet knap en halv snes andre millioner kroner, som kommunen også spares for. - Fire kommuner og dermed medarbejderne fra fire kommuner er jo nu placeret i en og samme organisation. Det har vist sig, at nogle rent teknisk er blevet registreret to gange, og dermed har det givet et forkert billede af kommunens samlede lønomkostninger. Tallet er nogle millioner lavere end forventet, siger Kim Jacobsen. Den samlede ¿gevinst¿ på lønsiden løber op i 22,7 mio. kr. Da en foreslået skattestigning på 0,4 procent samtidig vil give kommunen en indtægt på omkring 20 mio. kr., er den samlede økonomi pludselig blevet forbedret med næsten 43 mio. kr. Derfor er sparekravet til politikerne heller ikke længere på godt 62 mio. kr., men i underkanten af 20 mio. kr. Det er bl.a. noget af forklaringen på, at det hele ser lidt lysere ud - og at der måske bliver penge både til Bie Centret og mad til de gamle i Onsild.