Hr. minister - jeg forstår godt de røde

Den konservative sundhedsminister Jakob Axel Nielsen foreslår, at man i folkesundhedens hellige navn forhøjer afgifterne på alkohol, tobak og sukker.

Staten giver efter ministerens mening dermed borgerne en chance for at forvalte deres personlige frihed ”rigtigt”! Forslaget er langt fra borgerlig politik, men sundhedsministeren forsvarer sig overfor Berlingske Tidende (29/7) med: ” Jeg er jo borgerlig i hjertet, men jeg er også realistisk, og jeg vil lave noget, der virker, fordi jeg vil have en bedre folkesundhed. Jeg har jo en viden, som jeg ikke kan ignorere”. Jakob Axel Nielsen siger jo ligeud, at det at være konservativ og realist er hinandens modsætninger, og derfor skal staten endnu engang med løftet pegefinger fortælle befolkningen, hvad der er rigtig og forkert! Hr. sundhedsminister, jeg troede, at dét at være konservativ var at styrke borgernes personlige ansvar, ikke ”umyndiggøre” dem! Det gælder selvfølgelig også indenfor folkesundheden! Vi er heldigvis stadig nogen indenfor partiet, der mener, at det at være konservativ og realist er én side af samme sag! Jeg er bange for, at Jakob Axel som minister – ligesom statsministeren - er kommet til den konklusion, at borgerlig-liberal politik ikke kan bruges til praktisk politik i det daglige! Jeg kan godt forstå, at ”de røde” støtter forslaget!