Lokalpolitik

Hug en hæl og klip en tå

Kagen rækker ikke til så store stykker som hidtil, når kommunen leverer varen

Med en skattestigning på en procent og tre promille på grundskylden fik Thisted Kommune de 60 millioner kroner i kassen, der manglede for at dække det beløb, kommunen manglede i at have penge til at betale for de mange forskellige opgaver, den har overtaget i forbindelse med strukturreformen. Skattestigningen dækker den såkaldte ¿underkompensering¿ for udgifterne til de nye opgaver. Man allerede inden skattestigningen var på plads, havde byrådspolitikerne hvæsset sparekniven og pålagt sig selv og de forskellige forvaltninger at reducere udgifter med 1,3 procent i forhold til de penge, der er til rådighed i 2007. Den øvelse betyder, at der i forbindelse med arbejdet med 2008-budgettet er sparet et beløb i størrelsen 20 millioner kroner internt i forretningen Thisted Kommune i forhold til de penge, der er til rådighed i 2007. Andre fem millioner kroner er hentet ved at optimere kommunens indkøbsfunktion, og det samlede resultat af øvelserne er, at kommunen har sparet sig til 27,3 millioner kroner. - Når man mangler 27 millioner kroner, som ikke kan finansieres over en skattestigning, er der kun en måde at finde pengene - og det er gennem en aktivitetsnedgang, siger kommunens økonomichef Kjeld Bentsen. Stabsdirektør Svend Søndergaard supplerer med en bemærkning om, at den ¿kage¿, der er til rådighed, ikke længere er stor nok til at dække alle ønsker fuldt ud, når den under et er reduceret med 1,3 procent. - Politisk er der snittet og filet, hvor det er muligt i et forsøg på at fordele besparelsen nogenlunde ligeligt på kommunens forskellige områder, siger Svend Søndergaard. Øvelsen sikrer, at der findes besparelser, som modsvarer stigende udgifter, kommunen ikke kan komme uden om. Således er der en udgiftsstigninger på 4,4 millioner til befordring, 2,9 millioner kroner til specialpædagogisk bistand, stigende udgifter til sundhedsområdet for 8,6 millioner, 12 millioner i merudgift til omsorgs- og handicapområdet, hvoraf de 8,5 millioner går til botilbud, mens et område som sygedagpenge stiger med 4,5 millioner. Forenklet sagt virker systemet præcis, som når familien deler en fødselsdagskage, der uheldigvis er blevet mindre end sidst, der var fest. Skal den flinke onkel have et stykke af samme størrelse, som året før, må tanten finde sig i at få et, der er lidt mindre - og kommer det så vidt, at han skal have et større stykke, er det måske både tanten og et par af nevøerne, der bliver spist af med mindre. I det kommunale kagesystem hedder den slags at finde ¿balanceblokke¿. Skal nogen have mere, uden det ændrer resultatet på bundlinjen, må andre nødvendigvis få mindre. - I og med, at samtlige forvaltninger skal spare 1,3 procent i forhold til dette års budget, så påvirker det ikke kun skoler og børnepasning, men alle vores aktiviteter, siger Svend Søndergaard. Teknisk forvaltning har næste år 1,3 millioner kroner mindre til at holde vejene ved lige for, mens udvalget for børn, familie og kultur skal reducere sine aktiviteter med 7,1 millioner kroner - heraf blandt andet 960.000 kroner, som skal spares på kommunens skoler under et for at få råd til at opretholde den såkaldte småskolemodel. Social- og sundhedsudvalget har fundet en rigtig stor balanceblok til en samlet værdi af 2,7 millioner kroner ved at reducere antallet af pladser til døgnbehandling af stofmisbrugere, mens omsorgsudvalget, som skal reducere sine udgifter med 7,8 millioner blandt andet leder efter en balanceblok på 2,9 millioner til dækning af stigende udgifter til mad og betaling for plejehjemspladser. Økonomiudvalget, som skal spare 3 millioner finder blandt andet 1,9 millioner gennem personalereduktioner svarende til fire stillinger.