Hugdrupgaard ser tilbage på året der gik

HOU:For et år siden blev det besluttet, at Hugdrupgaard skulle gøres mere synlig for borgerne i Hou. Forleden var der så generalforsamling, og dermed var det blevet tid til at vurdere indsatsen. I maj var kommunens kulturudvalg på besøg i kunst- og kulturhuset for at fastslå, om en overdragelse af gården til Hugdrupgaard-foreningen kunne komme på tale. Dette behandles i øjeblikket i kommunens økonomiudvalg. I oktober blev der holdt samråd med Hou Skole for at afklare eventuelle problemer i den daglige sameksistens. Der blev desuden diskuteret udvikling af udeomsarealerne, hvor det blandt andet blev foreslået at etablere en naturlegeplads, en junglesti eller lignende. Hugdrupgaard Borger- og Aktivitetshusforening har været ligeledes været kaldt i samråd med henblik på et muligt samarbejde med kunst- og kulturcenteret, men det var der ikke interesse for, så indtil videre er planerne skrinlagt. Året har også budt på omfattende vedligeholdelse af Hugdrupgaard. Eksempelvis er der blevet lagt fliser i indkørslen, og der er blevet fjernet skorstene på stuehus og aftægtsbolig. Aktiviteter har der også været mange af på Hugdrupgaard. Galleriet har haft en god og vellykket sæson, hvor man i juli afholdt en velbesøgt fødselsdagsfest. Traditionen tro afholdt Brugerrådet også loppemarked i laden, mens Køsten i juli holdt sommerudstilling. Årets sidste arrangement var Hugdrupgaards julemarked, som fandt sted den første søndag i advent. Her blev samarbejdet udvidet, så ikke bare lokale kunstnere, men også lokale handlende og foreninger blev inviteret til at være med. Markedet blev en succes med mange besøgende og en rimelig omsætning for de fleste stande. Der blev også gjort mange erfaringer, som skal udnyttes til næste år, hvor succesen skal gentages. Året har alt i alt været rigtig travlt og indholdsrigt for Hugdrupgaard. Kontaktfladen er udvidet, og der er gennemført en del forbedringer af de fysiske rammer. I det kommende år skal der fortsættes i samme spor, og man vil desuden forsøge at forberede sig på de forskellige scenarier, som kommunen måtte opstille for Hugdrupgaards fremtid.