EMNER

Hukommelsessvigt

Det er imponerende, som man kan læse og høre om, hvordan Socialdemokraterne klandrer den afgående regering for alle problemer i dette land.

Da man afgav regeringsmagten i 2001, var Danmark et dybt forgældet land med underskud på betalingsbalancen. Det tog nogle år at få styr på det, men så gik det til gengæld også godt i mange år derefter. Vi har haft rekordmange i arbejde lige indtil krisen satte ind. Alle socialdemokratiske politikere har her op til valget totalt glemt, at man i 1998 under Nyrup-regeringen havde 90.000 flere arbejdsløse, end der har været i VK-tiden indtil dags dato.. Den type folk, der enten er for gamle eller for unge til at huske tilbage til 1998, skulle hellere studere lidt mere historie end at stå frem og skyde skylden på andre end at tager den selv. Faktuelle forhold burde Ole Stavad let kunne huske, idet han var med til at lave problemer for Danmark i flere år. Nick Hækkerup, der var borgmester i Hillerød, kom også til at lave et stort hul i kommunekassen, men det har han også hurtigt glemt. Nu er det så lykkedes at puste blår i øjnene på lige akkurat så mange danskere, at der kan dannes en rød regering. Lad dem nu prøve, for der går ikke ret lang tid, så kører de fast. Hvem skal så have skylden? Vil de så gå tilbage i tiden og finde det udtryk, der i militæret blev brugt, når noget gik galt: Det er også De Radikales skyld.