Hul i hovedet

SKATTEUDSPIL:Ifølge Skattekommissionen er en af grundene til, at der er behov for lavere skat på arbejde, at det bedre skal kunne betale sig at tage en lang uddannelse med et ”højt samfundsøkonomisk afkast”. Da uddannelse er helt essentielt for udviklingen af vores samfund, mener de at ”et højt kompetenceniveau er afgørende for værdiskabelsen i den private sektor og for at kunne løfte centrale offentlige opgaver.” Derfor virker det da også fuldstændig hul i hovedet, at man samtidig med, at man forsøger at få flere til at tage en lang uddannelse ved at sænke skatten, foreslår at skære SU’en ned til kun at gælde i fire år, hvorefter den skal fungere som et lån. Et sådant forslag risikerer at afskrække folk fra at begynde på en længerevarende uddannelse, og at få andre til at stoppe efter bacheloren frem for at fortsætte på en kandidat. Skattekommissionen peger på et muligt fremtidigt behov for flere læger, men det er ikke umiddelbart en nedsættelse af SU-perioden med to år, der vil få flere til at tage en medicinuddannelse, hvor der skal lånes penge til de sidste års studier. Endelig er det et forslag som helt oplagt vil vende den tunge ende nedad. Børn af ressourcestærke familier i Nordsjælland skal nok stadig tage de lange uddannelser, mens børn fra familier hvor der ikke er tradition for at tage længere universitetsuddannelser, nu vil have endnu mindre incitament til at begynde på en sådan. Vi er som det er nu slet ikke dygtige nok til at bryde den negative sociale arv i Danmark, og et forslag som det, Skattekommissionen kommer med, vil uvægerligt trække i den forkerte retning.