Hul i kassen på fire milliarder

Forsvarskommissionens beretning tager ikke klar stilling til værnepligten, nye kampfly og forsvarets budget på 19 mia. kroner årligt.

Forsvaret mangler 2300 ubesatte stillinger. Den sparede lønudgift på 1,4 mia. kr. er anvendt i driften af forsvaret. Der skal udsendes op til 2000 soldater i internationale opgaver. Samtidig nævnes, at danske styrker skal kunne indsættes overalt i verden. I flere år har forsvaret haft problemer med manglende antal soldater til opgaverne på Balkan, i Irak og Afghanistan. Det mest realistiske antal til udsendelse er 1000-1500 mand. Forsvaret mangler penge til anskaffelse af materiel, køretøjer, ammunition og andet. Lagrene er ved at være tømte. Et fatalt problem for styrken i Afghanistan, der bruger meget mere ammunition end beregnet og hvor slitagen på køretøjer er mange gange større end i Danmark. Til at lukke hullet i kassen skal anvendes cirka fire milliarder kroner. Et flertal vil bevare værnepligten med nogle ændringer. Forhåbentligt vil de politiske forhandlinger ende med bevarelse. Anskaffelse af nye kampfly kan udsættes. F-16 flyene er ikke forældede og må anvendes endnu et antal år. Hjemmeværnets virksomhed skal fortsat være støtte til forsvaret, samfundskrise- og katastrofeberedskab. Der lægges vægt på, at værnet er en frivillig militær organisation. Kommissionen anbefaler, at antallet af kampvogne og observationshelikoptere skal nedskæres. Hærens Stingermissiler og panserværnsmissiler skal nedlægges. Forhåbentlig følger politikerne ikke den anbefaling. De politiske forhandlinger indledes om et nyt forsvarsforlig, 2010-2014, herunder om forsvarets budget på 19 mia. kr. årligt. Vil politikerne forhøje budgettet til 23 mia. kroner?