EMNER

Hul i Nordsø-stien

Naturfredninsgforeningen prioriterer færdiggørelse højt

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Lars Schönberg-Hemme: - Ingen bymæssig bebyggelse på landet.

Et af de naturprojekter, der satses stærkt på i Danmarks Naturfredningsforening er færdiggørelse af Nordsøstien. Det kunne formand for Danmarks Naturfredningsforening, Lars Schönberg-Hemme, oplyse på generalforsamlingen. Han hilste med tilfredshed, at Det Grønne Råd er blevet etableret i Brønderslev Kommune. - I rådet har naturfredningsforeningen forsøgt at slå til lyd for en række emner. Blandt andet en færdiggørelse af Nordsøstien. - Der mangler et ganske kort stykke på strækningen Asaa-Geraa, faktisk et stykke af den gamle kongevej mellem skansen i Hals og marinehavnen i Fladstrand. - Men nu to år efter at kommunen har taget over efter amtet, er der endnu ikke sket noget. - Resten af strækningen inden for kommunens grænser ligger fuldt færdig, oplyste Lars Schönberg-Hemme. Han oplyste, at Danmarks Naturfredningsforening gennem Det Grønne Råd, der er oprettet for godt et år siden, er blevet oprettet for godt et år siden, er vi blevet orienteret om arbejdet med kommuneplanen. - Men det er sket på en sporadisk måde, og vi er ikke blevet inddraget i processen. - Det må vi notere os, og vi venter spændt på resultatet der skal foreligge til december, sagde Lars Schönberg-Hemme. Han oplyste, at specielt kommunens landzonetilladelser har givet foreningen en del problemer. - Og problemerne går to veje. I nogle sager har planafdelingen overset hindringer for byggeri i det åbne land i form af naturområder der er beskyttet af naturbeskyttelsesloven. - I andre tilfælde har planafdelingen med hjemmel i lovgivningen sagt nej til beboelseshuse i det åbne land, men er blevet underkendt af teknisk udvalg. - Det er meget beklageligt at kommunen ikke vil gøre hvad den kan for at bevare en skarp grænse mellem by og land. - Planloven er sådan indrettet at man kan bo i et nedlagt landbrug. Man kan også drive anden virksomhed end landbrug fra ejendommen, hvis der er tale om et erhverv der ikke forurener. - Men man kan ikke bygge til uden en kommunal dispensation. Det samme gælder hvis nogen vil bygge et hus et sted hvor der ikke har boet nogen i mere end tre år. Det kan ikke lade sig gøre med mindre kommunen dispenserer. Og meningen med loven er ikke at kommunen skal dispensere stort set hver eneste gang. Der skal foreligge tungtvejende grunde. Planloven skal sikre at den bymæssige bebyggelse ikke kryber ud på landet.