Byggeri

Hul i stor renovering

Boligselskab moderniserer højhuse i Vejgaard for over 200 mio. kr. Men det er ikke nok til at komme helt i mål - direktør håber på mere støtte

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Sydfacaderne bliver der ikke gjort noget ved i denne omgang.

To højhuse i Vejgaard skal renoveres for over 200 mio. kr. Men beløbet rækker ikke til at nå i mål med renoveringen af de i alt 200 lejligheder på Tove Ditlevsens Vej. Boligselskabet Plus Bolig må derfor i første omgang lade sydfacaderne stå urørte hen. Selskabets direktør, Henrik Thomsen, erkender, at de 200 mio. kr. udgør en stor mundfuld, men han havde helst set, at Landsbyggefonden havde imødekommet hele ansøgningen på 240-250 mio. kr. - Jeg har fremført over for fonden, at det måske giver anledning til undren i den brede offentlighed, hvis man på den ene side signalerer, at det er en helhedsplan og samtidig lader sydfacaderne stå uberørte. Plus Bolig sætter nu sin lid til, at en fornyet ansøgning kaster yderligere støtte af sig fra Landsbyggefonden, der er en fond, som lejerne selv indbetaler til. Renoveringen går i gang i 2012 og omfatter foruden nordfacaderne på de to højhuse også nye tage, vinduer, døre, altangange og efterisolering.