Hul igennem ud for Løgstør

Opgravning af sejrende efter storm koster syv mio. kr.

LØGSTØR:Kystdirektoratet er nu endelig færdige med at rydde op på fjordbunden ud for Løgstør efter stormen i januar. Problemer med tilsanding af sejlrenden har siden stormen gjort tung skibstrafik gennem Limfjorden umulig. Det har kostet Kystdirektoratet, der har ansvaret for sejlrenderne i Limfjorden, omkring syv mio. kr. at fjerne de enorme mængder sand. - Vi har fjernet ca. 160.000 kubikmeter sand fra bunden i sejlrenden ud for Løgstør og 30.000 kubikmeter sand i Bejstrupløb lige øst for Aggersundbroen – det svarer til mere end tre års oprensning i området på under tre måneder, så det har været en stor opgave, siger Steen Hougaard, sektionsleder i Kystdirektoratets Havne- og Oprensningssektion. Kystdirektoratet har haft problemer med at hyre egnet materiel til opgaven, fordi stormen i januar har medført stor travlhed i oprensningsbranchen. Opgaven ved Løgstør har desuden været ekstra vanskelig og har derfor krævet særligt materiel på grund af de lave vandybder i området. Derfor har der været indsat mange forskellige fartøjer på opgaven, for eksempel en spandkædemaskine og en af verdens største flydende gravemaskiner, Mjølner R fra entreprenørfirmaet Rohde Nielsen. - Stormen den 8. januar rev store sandmængder løs fra bunden og ud i vandet. Og derefter har de mange vandstandsændringer i Limfjorden flyttet det løse sand rundt. Efterhånden som vandet er faldet til ro igen er det blevet aflejret i de gravede kanaler, siger Steen Hougaard. Kystdirektoratet har en aftale med Ålborg Portland, der modtager det oprensede materiale og anvender det til cementproduktion. Men Ålborg Portland har en aftale med Ålborg Havn om at modtage sandet efter oprensning ved Hals Barre, så cementfirmaet har ikke denne gang haft kapacitet til at modtage de store mængder materiale. - Derfor har vi udtaget prøver af det oprensede materiale og efter aftale med Nordjyllands Amt og Skov- og Naturstyrelsen dumpet det på klappladsen ved Lendrup, siger Steen Hougaard. Sammenlagt har Kystdirektoratet haft merudgifter til oprensning på ca. 10 mio. kr. som følge af stormen i januar og de ændrede bundforhold den medførte. Udover oprensningen ved Løgstør har Kystdirektoratet oprenset ekstraordinært i Sælhundeholmløb i Limfjorden lige øst for Thyborøn, i Hanstholm Havn og i Hvide Sande Havn.